TNS Sifo

Ladda ner rapport

Ange dina uppgifter för att få tillgång till rapporten.


ERM, Etiska Rådet för Marknadsundersökningar

Undersökningsverksamheten i Sverige övervakas av ERM, Etiska Rådet för Marknadsundersökningar.

ERM:s huvuduppgift är att se till att ICC/ESOMAR´s Internationella Regler för Marknadsundersökningar efterlevs av aktörer i branschen. Detta gäller bl.a. skyddet av uppgiftslämnarnas anonymitet och tydligheten i gränsdragningen mellan marknadsundersökningar å ena sidan och marknadsföring, telemarketing och olika former av direkta säljåtgärder å andra sidan.

Du kan vända dig till ERM om du vill ställa frågor om hur reglerna ska tolkas eller om du vill göra en anmälan.

Till ERMs hemsida

ERM

Besök gärna ERMs, Etiska Rådet för Marknadsundersökningar, hemsida.


© 2015 TNS Sifo AB. All rights reserved.