TNS Sifo

Ladda ner rapport

Ange dina uppgifter för att få tillgång till rapporten.


Läkare och patienter

Varför behövs marknadsundersökningar i läkemedelsbranschen?

För läkare och annan vårdpersonal

Högkvalitativ läkemedelsinformation är nästan alltid baserad på en kombination av vetenskaplig dokumentation och vältestad klinisk erfarenhet. I detta sammanhang är läkarnas erfarenhet och attityder ovärderliga. På samma sätt beror läkemedelsföretagens beslut om produktutveckling och utbildningsaktiviteter i hög grad på läkarnas attityder och behov.

Detta är grunden för att marknadsundersökningar, som genomförs med uppsatta mål och garanterad anonymitet för respondenten, är en grundläggande del av kommunikationen mellan läkemedelsföretagen och läkaren. Ett samarbete som har ett enda mål och det är att kontinuerligt utveckla och förbättra behandlingen för patienten.

Navigare är specialiserade på medicinska marknadsundersökningar. Som medlem i ESOMAR (European Society for Opinion and Market Research), följer Navigare strikt de etiska reglerna. Därigenom garanteras respondenternas anonymitet. Navigare har sedan 1985 genomfört medicinska marknadsundersökningar i Skandinavien. Navigares mål och ambition är att vara marknadsledande i kvalitet, vilket vi lägger grunden till då vi har projektledare och intervjuare som är medicinskt utbildade. Det är också vår ambition att vara ett företag som både läkare och läkemedelsföretag känner förtroende för.

Grunden för vårt företag är således medicinsk specialisering och att läkarna har förtroende för att den informationen som ges till oss behandlas helt konfidentiellt och används anonymt och enbart till uppdragsgivande företag.

Är du intresserad av att delge oss dina erfarenheter, synpunkter, tankar eller åsikter genom att medverka i någon av våra undersökningar så skicka ett mail med namn, telefonnummer och specialitet till:

Christina Hagström
Project Group Manager
031-727 39 55

031-727 39 55
christina.hagstrom@tns-sifo.se031-727 39 55

 

För patient

Varför behövs marknadsundersökningar i läkemedelsbranschen?


För att läkemedelsföretagen skall kunna anpassa sina produkter och sin information till patienternas önskemål är det viktigt att ta reda på vad du som patient tycker och tänker.

Hur används en viss medicin? Vilken förpackning är lättast att öppna? Hur skall texten vara formulerad för att vara lättförstådd? Uppfattar patienten problem med doseringen?

Frågorna är många och i detta sammanhang är patientens erfarenhet och attityder ovärderliga. Navigare är specialiserade på medicinska marknadsundersökningar. Som medlem i ESOMAR (European Society for Opinion and Market Research), följer Navigare strikt de etiska reglerna. Därigenom garanteras alltid respondenternas anonymitet. Navigare har sedan 1985 genomfört medicinska marknadsundersökningar i Skandinavien.

Navigares mål och ambition är att vara marknadsledande i kvalitet, vilket vi lägger grunden till då vi har projektledare och intervjuare som är medicinskt utbildade. Det är också vår ambition att vara ett företag som både läkare, patient och läkemedelsföretag känner förtroende för.

Grunden för vårt företag är således medicinsk specialisering och att respondenten har förtroende för att den information som ges till oss behandlas strikt konfidentiellt och används anonymt och enbart till uppdragsgivande företag.

 

Christina Hagström
Project Group Manager
031-727 39 55


© 2015 TNS Sifo AB. All rights reserved.