TNS Sifo

Ladda ner rapport

Ange dina uppgifter för att få tillgång till rapporten.


Återkontakt

Vi kan behöva din hjälp ytterligare en gång

När vi på TNS Sifo ska göra en marknadsundersökning måste vi utgå från ett slumpmässigt urval av människor. Ofta är målgruppen vi vill fråga väldigt bred, som i undersökningen "Sverige Nu" (fd "Svensk konsument"), där vi vill ge en bild av hela Sveriges befolkning. Men ibland behöver vi ett lite smalare urval, till exempel en viss tidnings läsare.

Dessa kan vara svårare att hitta, så därför vill vi gärna kunna återkontakta dig som har svarat på undersökningen Sverige Nu. Vi intervjuar på flera olika sätt och det kan hända att vi behöver komma i kontakt med dig per telefon eller e-post istället för en pappersenkät.

Därför ber vi dig att fylla i ditt telefonnummer och en e-postadress om du har. Om du har frågor om att bli återkontaktad så kan du e-posta till oss på sifomedia@sifo.se


© 2015 TNS Sifo AB. All rights reserved.