TNS Sifo

Ladda ner rapport

Ange dina uppgifter för att få tillgång till rapporten.


Är du deltagare i någon av våra undersökningar?

Här hittar du kontaktuppgifter till oss:

För postala undersökningar: 020-25 25 26


För telefonundersökningar: 020-28 28 00 eller 0200-11 05 10


För frågor om ORVESTO® Internet: 031-18 46 64

Medlemmar i webbpanelen: panel-adm@tns-sifo.se

Den postala undersökningen "Sverige Nu"

TNS Sifos övriga digitala kommunikationskanaler


© 2015 TNS Sifo AB. All rights reserved.