TNS Sifo

Ladda ner rapport

Ange dina uppgifter för att få tillgång till rapporten.


Kontaktpersoner med branschinriktning

Här nedan finner du kontaktpersoner med branschinriktning

Automotive
Joakim Norin, 0708-353922

Bank & Finans, IT & Telekom
Alexander Sovré, 08-507 420 45

Samhälle och offentlig sektor
Toivo Sjörén, 08-507 423 50
Johan Orbe, 08-507 420 48

Energi, Industri, Transport, Tjänster
Joakim Norin, 031-727 39 22

Konsument
Cecilia Platzack, 070 418 16 25
Helena Wilson, 031 727 39 73

Media
Bengt Olsson, 08-507 423 10
Stefan Svanfeldt , 08-507 422 86 (Digitala medier)
Johanna Ollevik, 08-507 420 75 (ORVESTO® Junior)
Peter Callius, 08-507 421 91 (ORVESTO® Konsument)
Niklas Ekman, 08-507 421 96 (ORVESTO® Näringsliv)

Navigare
Karin Hedelin-Lundén, 070-859 41 99
Eva Pokkinen-Forster, 070-913 63 57

Medarbetarundersökningar
Eva Kofoed, 08-507 422 41 
Katarina Önell, 08-507 422 82

Datainsamling - Fältverksamhet
Martin Axelsson, 031-727 39 29
Ulf Karlsson, 0701-84 20 57

The Core Company - strategiskt varumärkesarbete och innovation
Mats Wester, 0704-12 88 40 (Stockholm)
Ola Gejervall, 0709-72 73 93 (Göteborg)

TNS Sifos övriga digitala kommunikationskanaler


© 2015 TNS Sifo AB. All rights reserved.