TNS Sifo

Ladda ner rapport

Ange dina uppgifter för att få tillgång till rapporten.


Etiska regler för marknadsundersökningar

TNS Sifo följer de etiska reglerna för marknadsundersökningar som fastställts av ICC/ESOMAR.

TNS Sifo är medlem i den svenska branschföreningen för marknadsundersökningsföretag, SMIF. Som medlem följer vi de regler som föreningen har fastställt.

Undersökningsverksamheten i Sverige övervakas av ERM, Etiska Rådet för Marknadsundersökningar. ERM:s huvuduppgift är att se till att ICC/ESOMAR's Internationella Regler för Marknadsundersökningar efterlevs av aktörer i branschen.

Detta gäller bl.a. skyddet av uppgiftslämnarnas anonymitet och tydligheten i gränsdragningen mellan marknadsundersökningar å ena sidan och marknadsföring, telemarketing och olika former av direkta säljåtgärder å andra sidan. Du kan vända dig till ERM om du vill ställa frågor om hur reglerna ska tolkas eller om du vill göra en anmälan.


© 2015 TNS Sifo AB. All rights reserved.