TNS Sifo

Ladda ner rapport

Ange dina uppgifter för att få tillgång till rapporten.


Koncerninformation

TNS Sifo är en del av WPP Group plc, vilken är en av världens största kommunikationskoncerner.

En del av WPP Group plc

TNS Sifo är en del av WPP Group plc, vilken är en av världens största kommunikationskoncerner. WPP erbjuder tjänster inom reklam, media, research, design och PR.

Bland gruppens kunder finns mer än 300 av Fortune Global 500 och över en tredjedel av NASDAQ 100-bolagen. År 2000 köptes SIFO av Research International som ingår i WPP. Research International står för marknadsundersökningskompetensen inom WPP.

Alla WPP-företag har sina egna distinkta varumärken, sina egna identiteter och sina egna specialistområden. I WPP gruppen ingår bl.a. företag som Ogilvy, Wunderman, Landor och GCI. Se www.wpp.com för en fullständig översikt över företagen i gruppen.


© 2015 TNS Sifo AB. All rights reserved.