TNS Sifo

Ladda ner rapport

Ange dina uppgifter för att få tillgång till rapporten.


Det handlar om att tillföra värde

Det krävs betydligt mer än rådata för att kunna fatta framgångsrika affärsbeslut. Budskapet från våra kunder är att de vill ha mer förädlad marknadsinformation och insikter om sin affärsverksamhet. Därför har vi baserat hela vår affärsstrategi på det.

Vårt strategiska mål

Det är insikterna som gör oss annorlunda.

Vårt strategiska mål är att leverera marknadsinformation och insikter med mervärde som hjälper våra kunder att fatta mer framgångsrika affärsbeslut. Denna strategi är ledstjärnan för alla TNS-företag i över 80 länder.

Våra kärnprinciper

Baserat på vad våra kunder säger sig vilja ha från sin marknadsinformations-leverantör har vi identifierat fyra framgångsfaktorer eller kärnprinciper för att tillföra extra värde och insikter. Inom var och en av dessa kärnprinciper är vår strävan att alltid uppnå utomordentliga prestationer och överträffa våra kunders förväntningar.

Kundorientering
Genom att rekrytera och fortlöpande utbilda branschspecialister som förstår våra kunders verksamhet sätter vi alltid samman det lämpligaste teamet för varje enskild uppdragsgivare och etablerar starka och varaktiga affärsrelationer.

Utomordentlig service, levererad med effektivitet
Utomordentlig service och operationell excellens är två viktiga hörnstenar i vår verksamhet. Samtidigt som vi levererar kostnadseffektiva projekt arbetar vi kontinuerligt med kvalitetsarbete på alla områden och på alla nivåer. Framför allt drar vi maximal nytta av TNS globala nätverk för att hitta nya vägar och metoder att förbättra oss.

Innovativa angreppssätt, teknologi i yppersta framkant
Vi tillämpar alltid ett innovativt angreppssätt för att lösa kunders utmaningar när det gäller marknadsinformation. Vi utvecklar hela tiden nya kraftfulla undersökningsmetoder och vår datainsamling och våra system för informationsleverans är baserade på senaste teknologi.

De bästa talangerna och "thought leaders"
Vi rekryterar och bibehåller de bästa talangerna inom marknadsundersökningar och satsar ordentligt inom utbildning och kompetensutveckling för att möta kundbehov i förändring. Vi vill att de allra bästa medarbetarna och branschens "thought leaders" ska arbeta för TNS.


© 2015 TNS Sifo AB. All rights reserved.