TNS Sifo

Ladda ner rapport

Ange dina uppgifter för att få tillgång till rapporten.


Vårt globala nätverk

TNS Sifo ingår i den globala kommunikationskoncernen WPP och är världsledande inom undersökningar med därtill hörande konsultverksamhet.

Världsledande inom undersökningar

TNS Sifo ingår i den globala kommunikationskoncernen WPP och är världsledande inom undersökningar med därtill hörande konsultverksamhet. Med kontor i över 50 länder och verksamhet i fler än 80 kan vi erbjuda våra kunder tillgång till omfattande globala undersökningsresurser och konsulttjänster.

Läs mer på TNS globala hemsida.


© 2015 TNS Sifo AB. All rights reserved.