TNS Sifo

Ladda ner rapport

Ange dina uppgifter för att få tillgång till rapporten.


Papers - publicerade rapporter

Här finner du ett antal papers publicerade av oss.

 

Titel (fil)SammanfattningFörfattare
Hur och var når du dina framtida stjärnor? I dagens hårda konkurrens om talangerna är det både utmanande och tidskrävande att rekrytera nya medarbetare. Det är svårt att hitta de rätta kandidaterna, och det är en utmaning att attrahera dem till just ditt företag eller din organisation. Många företag söker kandidater med utbildning och erfarenhet, kandidater som står mitt i karriären och söker nya utmaningar.Larissa Hällefors och Laura Macchi - oktober 2015
Reklamundvikande i Sverige

Advertising Avoidance - the quite consumer revolt
Som ett led i vår strävan att bättre förstå konsumenter har TNS Sifo gjort en analys av svenskarna och deras inställning till reklam och vad marknadsförare ska tänka på när de planerar sina reklampengar. Det är uppenbart att reklamundvikande är en komplex fråga och vår analys visar att det finns flera olika sorters reklamundvikare, vilka behöver olika sorts kommunikation.Peter Callius
Build real advantage in a recessionAtt få övertag i en lågkonjunktur - WPP och Research International har ställt samman en rad artiklar om hur man överlever svåra tider. Med den kraftiga turbulens vi nu ser på finansmarknaderna kan man fråga sig hur mycket värre det kan bli.WPP
Välfärdsindex 2003-2008Svenska folkets hushållsekonomiska situation - Andelen svenskar som upplever att hushållets ekonomiska situation är mycket god har ökat med 38% sedan början på 2003.Peter Callius
Miljö SverigeDenna analys är ett arbete i vår strävan att bättre förstå de svenske konsumenterna och deras förhållande till miljöfrågor. I en tid när alla företag syns vilja vara den gode gröne jätten och alla marknadskommunikation är fylld av grön argumentation är det viktigare än någonsin att verkligen förstå om och hur gröna de svenska konsumenterna verkligen är. Peter Callius
Changing the internet audience measurement standardThis paper describes a completely new way of measuring Internet audience behavior. By combining a low tech TGI Survey with a high tech user centric panel measurement and a site centric electronic measurement system it allows us to see the surf patterns of a panel of which thousands of target group variables are already known and furthermore the ability to optimize advertisement exposure electronically. Peter Callius, Anders Lithner, Stefan Svanfeldt
Daily reach and beyondWith the help of innovative mixed research methods the Swedish newspapers and their websites can now supply the advertising industry with data, which is perceived as being more relevant to today's media landscape. <strong>Awarded "Best Paper Award" WWRS Vienna 2007</strong>Peter Callius, Anders Lithner
MultimediaThis paper describes a completely new way of measuring Internet audience behavior and combining it with a full cross media survey covering all major media categories and a full TGI database. The really good news is that with only minor changes to the original TGI survey the ORVESTO® Internet methodology can be used on any TGI database in the world. Peter Callius, Anders Lithner, Stefan Svanfeldt
Integrating QRS data and Internet panel data into the Swedish NRS (ORVESTO® Consumer)The challenge to maintain sample quality in NRS type print surveys has never been greater with rapidly and differentially declining response rates. We can little afford to aggravate this situation by acceding to demands for more and more data 'single source' from the respondent. Increasingly we will be faced with having to treat our primary quality sample/interviews as more of an establishment survey providing a 'skeleton' onto which we subsequent 'hang' a wide range of additional data collected via cheaper means with less rigorous sampling and more convenient research designs. Peter Callius, Peter Masson
The opening of Pandora's box: Page traffic- the publisher's responsibilityFor a number of years, print has been on the defence. Advertisers and media planners have increasingly aired the need for print to produce numbers that are more accurate and in a better way actually measure advertising exposure instead of AIR. Print has been accused for not adopting to the emerging environment of accountabilityPeter Callius
Rapport Period

© 2015 TNS Sifo AB. All rights reserved.