TNS Sifo

Ladda ner rapport

Ange dina uppgifter för att få tillgång till rapporten.


RUAB Rapport I 2006


Denna rapport omfattar data om radiolyssnandet i Sverige insamlad under perioden:

Radiolyssnandet under perioden 2005-08-01 - 2005-12-11 i samtliga lokalområden och under perioden 2005-10-03 - 2005-12-11 i Hela Riket.

Från 1 Januari 2006 har RUAB upphört och ansvaret för genomförandet av radio- undersökningarna övergått till SIFO RESEARCH INTERNATIONAL (SIFO). Föreliggande Rapport (I, 2006) rapporteras likväl i RUAB:s namn, eftersom ansvaret för insamlingarna formellt har varit RUAB:s. I praktiken har emellertid intervjuverksamheten redan under 2005 gradvis överflyttats till SIFO.Det totala uppmätta lyssnandet är högre i denna mätning än i de närmast föregående. 79,6 procent av Sveriges befolkning (9-79 år) lyssnar på radio under ett genomsnittligt dygn (måndag - söndag), vilket är 2,8 procentenheter mer än vad som uppmättes vid motsvarande period förra året. Såväl Sveriges Radios som den Privata Lokalradions dygnsräckvidd har ökat. SR har 0,8% mer än i Rapport I 2005 och PLR har 2,4 procentenheter mer.

I följande tabell redovisas utvecklingen publikmässigt för SRs rikskanaler och de kommersiella nätverken/försäljningsbolagen.


RADIOLYSSNANDET TOTALT


Som nämnts så är det uppmätta radiolyssnandet högre än tidigare. Bland 9-19-åringarna har lyssnandet ökat från cirka 70-71 % till 76 %, men i alla grupper är ökningen tydlig.I Rapport I, 2006 redovisas resultat för Hela Riket samt för samtliga lokalområden. På riksnivå presenteras publiksiffror för Sveriges Radios kanaler, kommersiella nätverk och de försäljningsbolag som var aktuella för undersökningsperioden.

På lokal nivå presenteras resultat för samtliga P4- och PLR-områden. I rapporterna publiceras endast data för de radiostationer/kanaler som är köpare av RUAB:s undersökningar.

Nätverk

Mix Megapol 16 stationer Samtliga Mix Megapol-stationer.
NRJ 3 stationer Samtliga NRJ-stationer.
RIX FM 36 stationer Samtliga RIX FM stationer.
Fria Media 9 stationer Radio Match (5 st), Radio Stella, Radio City Karlstad, Hit FM Gold och Hit FM Växjö.
SBS Radio 23 stationer Radio City (2 st), Mix Megapol (16 st), Rockklassiker, Studio, Voice, Gamla Godingar, 107,1 Vinyl, Lugna Melodier 94,5
Lugna Favoriter 12 stationer Samtliga Lugna Favoriter-stationerFörsäljningsbolag

MTG Radio 54 stationer Samtliga RIX FM stationer (36 st), samtliga NRJ stationer (3 st), Lugna Favoriter (12 st), Bandit Rock, Svenska Favoriter, Radio Guld.
CITY 3 10 stationer Radio City (Gbg, Malmö), The Voice, Mix Megapol (Sthlm, Gbg, Malmö), Rockklassiker, Studio, Gamla Godingar 107,1 Vinyl, Love 103,9 Södertälje
Hela Sverige 36 stationer Radio City (2 st), The Voice, Mix Megapol (16 st), Rockklassiker, Studio, Gamla Godingar 107,1 Vinyl, Lugna Melodier 94,5, Radio Match (5 st), Radio Stella, Radio City Karlstad, Hit FM Gold och Hit FM Växjö, Radio Active, City 93,2, Love 103,9 Södertälje, City Uppsala.


Undersökningsmetod

RUAB (i fortsättningen SIFO), genomför kontinuerliga mätningar av radiolyssnandet, vilket innebär att samtliga kanaler/stationer undersöks kontinuerligt under 280 dagar per år, dvs under 40 veckor. Antalet intervjuer är ca 80 000 per år och rapportredovisning sker fyra gånger per år i storstad och två gånger i övriga områden. I Stockholm utgör minimiantalet 4 000 intervjuer per rapport, i Göteborg och Malmö 2 000 vardera samt i övriga områden är minimiantalet 700 intervjuer per rapport.

Radiolyssnandet undersöks med hjälp av telefonintervjuer, vilka genomförs dagligen med slumpmässigt utvalda personer (OSU) mellan 9 och 79 år. Urvalet är hämtat från mantalsregistret via SPAR/Infodata. De intervjuade tillfrågas först om lyssnandet den senaste veckan, månaden och halvåret, på de stationer/kanaler som sänder i området där den intervjuade bor. Därefter tillfrågas respondenten om lyssnandet ett dygn tillbaka i tiden, från kl 05.00 föregående dag till kl 05.00 samma dag som intervjun sker (Day-After-Recall). Som lyssnare betraktas den som har lyssnat på radio minst fem minuter och lyssnandet kodas på femminutersnivå.

Ordlista

Räckvidd Hört Något (HN) anger hur många olika personer som lyssnat minst 5 minuter på en kanal, station eller grupp av dessa under ett tidsintervall. Räckvidden uttrycks i såväl procent (P) som antal (A) av befolkningen. Resultaten redovisas här för befolkningen totalt samt uppdelat på kön och ålder (9-19, 20-34, 35-49, 50-64, 65-79 år). Veckolyssnande anger hur stor andel av befolkningen i området som lyssnat på en station/kanal någon gång under de senaste 7 dagarna.

© 2015 TNS Sifo AB. All rights reserved.