TNS Sifo

Ladda ner rapport

Ange dina uppgifter för att få tillgång till rapporten.


TNS Sifo Radioundersökningar Rapport III 2009


Denna rapport omfattar data om radiolyssnandet i Sverige insamlad under perioden:

För riket:
30/3-5/4, 20/4-14/6 2009 (10 veckor)

För lokala områden:
19/1-5/4, 20/4-14/6 2009 (19 veckor)

Fakta om undersökningen:

Urval: obundet slumpmässigt urval (OSU) i Sveriges befolkning
Population: åldern 9-79 år
Intervjuer: 17 494 stycken i Hela Riket under 9 veckor
34 805 stycken totalt i de lokala områdena under 19 veckor.

Övrigt:

  • telefonintervjuer
  • räckvidd baseras på hur personen lyssnade under gårdagen
  • intervjuarna har tillgång till kanalernas tablåer

I tabellerna nedan redovisas utvecklingen publikmässigt för Radio Totalt, Sveriges Radio och Privat Lokalradio samt för SR:s rikskanaler och de kommersiella nätverken/försäljningsbolagen. Samtliga resultat avser genomsnittligt dygn måndag-söndag i hela den undersökta populationen 9-79 år.

76,6 procent av befolkningen lyssnar på radio minst fem minuter under ett genomsnittligt dygn, vilket motsvarar 6 001 600 personer i åldern 9-79 år. Den genomsnittliga lyssnartiden i hela befolkningen (inklusive de som ej lyssnat) är 2 timmar och 27 minuter per dygn. Bland dem som lyssnat är lyssnartiden 3 timmar och 12 minuter per dygn.

Räckvidd i procent (HN-P)
Genomsnittlig Lyssnartid i minuter (GL)


Lyssnarnas Genomsnittlig Lyssnartid i minuter (LGL)


Marknadsandel i procent (GL-M)
Radiolyssnandet via webb

Veckoräckvidden för webbradio är 17,7 procent vilket motsvarar 1 384 700 personer i ålder 9-79 år.

Webbradiolyssnandet genomsnittlig vecka i procent


4,8 procent av befolkningen lyssnar på radio via webb minst fem minuter under ett genomsnittligt dygn, vilket motsvarar 376 400 personer i åldern 9-79 år.

Webbradiolyssnandet genomsnittligt dygn i procent


Webbradiolyssnandet i målgrupper

 

Genomsnittlig vecka i procent


Genomsnittligt dygn i procent


Stationsförändringar från och med 1 januari 2009

Vid årskiftet 2008/2009 så skedde en del stationsförändringar i samband med att SBS Radio tog över nio stycken RIX FM/SRU-stationer.

  • På åtta av dessa frekvenser sänder nu Mix Megapol, på den nionde Rockklassiker.
  • Rockklassiker tog över fyra andra frekvenser från Mix Megapol.
  • RIX FM tog över tre frekvenser från Lugna Favoriter.

De resultat som redovisas i denna Hela Riket rapport (10 veckors mätperiod) baseras fullt ut på de nya stationsnamnen.

Följande stationsförändringar genomfördes den 1/1 2009:

 

Stationsnamn under mätperioden hösten 2008 Stationsnamn fr.o.m 1/1-2009
RIX FM Halmstad 104,2 Mix Megapol Halland 104,2
Lugna Favoriter 107,2 Halmstad RIX FM Halland 107,2
RIX FM Varberg 106,5 Mix Megapol Varberg 106,5
RIX FM Örebro 106,3 106,3 Rockklassiker Örebro
RIX FM Västerås 106,1 Mix Megapol Västerås 106,1
Mix Megapol Västerås 106,9 106,9 Rockklassiker Västmanland
RIX FM Gävle 104,9 Mix Megapol Gästrikland 104,9
Mix Megapol 106,7 Gävle 106,7 Rockklassiker Gästrikland
RIX FM Hälsingland 105,1 Mix Megapol Hälsingland 105,1
Lugna Favoriter 107,0 Hälsingland RIX FM Hälsingland 107,0
RIX FM Sundsvall 105,5 Mix Megapol Sundsvall 105,5
Mix Megapol 107,4 Sundsvall 107,4 Rockklassiker Sundsvall
RIX FM Örnsköldsvik 104,8 Mix Megapol Örnsköldsvik 104,8
Lugna Favoriter 107,1 Örnsköldsvik RIX FM Örnsköldsvik 107,1
RIX FM Umeå 104,2 Mix Megapol Umeå 104,1
Mix Megapol 107,0 Umeå 107,0 Rockklassiker Umeå


För frågor om innevarande rapport eller om SIFO Radioundersökningar i allmänhet, kontakta: Ante Eriksson eller Ulf Haraldsson telefon: 08-507 420 00.

Nästa rapport publiceras fredagen den 6 november 2009.

© 2015 TNS Sifo AB. All rights reserved.