TNS Sifo

Ladda ner rapport

Ange dina uppgifter för att få tillgång till rapporten.


TNS Sifo Radioundersökningar Rapport I 2007


Denna rapport omfattar data om radiolyssnandet i Sverige insamlad under perioden:

För riket:
2/10 - 10/12 2006

För samtliga lokala områden
31/7 - 10/12 2006

I tabellerna nedan *) redovisas utvecklingen publikmässigt för Radio Totalt, SR och PLR samt för SR:s rikskanaler och de kommersiella nätverken/försäljningsbolagen. Samtliga resultat avser genomsnittligt dygn måndag-söndag i hela den undersökta populationen 9-79 år.

 

78,8 procent av befolkningen lyssnar på radio minst fem minuter under ett genomsnittligt dygn, vilket motsvarar 6 064 100 personer i åldern 9-79 år.
Den genomsnittliga lyssnartiden i hela befolkningen är 2 timmar och 54 minuter per dygn. Bland dem som lyssnat är lyssnartiden 3 timmar och 41 minuter per dygn.

Över 1 miljon webbradiolyssnare per vecka

För första gången överstiger antalet webbradiolyssnare per vecka en miljon.
Veckoräckvidden för webbradio är 13,3 procent vilket motsvarar 1 021 100 personer i ålder 9-79 år.3,4 procent av befolkningen lyssnar på radio via webb minst fem minuter under ett genomsnittligt dygn, vilket motsvarar 264 600 personer i åldern 9-79 år.För frågor om innevarande rapport eller om SIFO Radioundersökningar i allmänhet, kontakta: Ante Eriksson, Claes Falck eller Ulf Haraldsson telefon: 08-507 420 00.

 

N ästa rapport publiceras fredagen den 13 april 2007.

 

*) Sedan 31/7 (Rapport IV 2006) tillämpas en delvis ny urvalshantering som innebär att de urvalspersoner vi ej fått tag i under föregående undersökningsperiod fasats in i denna mätperiods första veckor. Det rör sig om personer som visat sig svåra att nå för intervju. Genom detta förfarande kan vi fånga upp en större andel av svårtillgängliga personer, genom att söka dessa under en längre tidsperiod, och därmed på ett bättre sätt spegla hela populationens radiolyssnande.

 

Förändringen har en viss inverkan på resultaten. I gruppen svårnådda så är radiolyssnande lägre totalt sett. Framförallt så är lyssnandet på Sveriges Radios P4 lägre än i populationen i övrigt. Utan denna förändrade urvalshantering så skulle P4 i denna mätning ha uppnått en högre räckvidd på någonstans i storleksordningen 0,5-1,0 procentenheter.

© 2015 TNS Sifo AB. All rights reserved.