TNS Sifo

Ladda ner rapport

Ange dina uppgifter för att få tillgång till rapporten.


TNS Sifo Radioundersökningar Rapport I 2008


Denna rapport omfattar data om radiolyssnandet i Sverige insamlad under perioden:

För riket:
15/10-16/12 2007 (9 veckor)

För lokala områden:
13/8-16/12 2007 (18 veckor)

I tabellerna nedan redovisas utvecklingen publikmässigt för Radio Totalt, Sveriges Radio och Privat Lokalradio samt för SR:s rikskanaler och de kommersiella nätverken/försäljningsbolagen. Samtliga resultat avser genomsnittligt dygn måndag-söndag i hela den undersökta populationen 9-79 år.

74,3 procent av befolkningen lyssnar på radio minst fem minuter under ett genomsnittligt dygn, vilket motsvarar 5 748 600 personer i åldern 9-79 år. Den genomsnittliga lyssnartiden i hela befolkningen är 2 timmar och 34 minuter per dygn. Bland dem som lyssnat är lyssnartiden 3 timmar och 27 minuter per dygn.

Räckvidd i procent (HN-P)Genomsnittlig Lyssnartid i minuter (GL)


Marknadsandel i procent (GL-M)

Radiolyssnandet via webb

Veckoräckvidden för webbradio är 14,3 procent vilket motsvarar 1 104 200 personer i ålder 9-79 år.

Webbradiolyssnandet genomsnittlig vecka i procent


3,4 procent av befolkningen lyssnar på radio via webb minst fem minuter under ett genomsnittligt dygn, vilket motsvarar 259 200 personer i åldern 9-79 år.

Webbradiolyssnandet genomsnittligt dygn i procent

 

 

Webbradiolyssnandet i målgrupper


Genomsnittlig vecka i procent


Genomsnittligt dygn i procent


För frågor om innevarande rapport eller om Sifo Radioundersökningar i allmänhet, kontakta: Ante Eriksson eller Ulf Haraldsson telefon: 08-507 420 00.

Nästa rapport publiceras fredagen den 11 april 2008.

Fakta om undersökningen:


Urval: slumpmässigt urval av Sveriges befolkning
Population: åldern 9-79 år
Intervjuer: 17 626 stycken i Hela Riket under 9 veckor
34 958 stycken totalt i de lokala områdena under 18 veckor

Övrigt:

  • Telefonintervjuer
  • Räckvidd baseras på hur personen lyssnade under gårdagen
  • Intervjuarna har tillgång till kanalernas tablåer

© 2015 TNS Sifo AB. All rights reserved.