TNS Sifo

Ladda ner rapport

Ange dina uppgifter för att få tillgång till rapporten.


TNS Sifo Radioundersökningar Rapport I 2009


Denna rapport omfattar data om radiolyssnandet i Sverige insamlad under perioden:

För riket:
13/10 - 14/12 2008 (9 veckor)

För lokala områden:
11/8 - 14/12 2008 (18 veckor)

Fakta om undersökningen:


Urval: obundet slumpmässigt urval (OSU) i Sveriges befolkning
Population: åldern 9-79 år
Intervjuer: 17 471 stycken i Hela Riket under 9 veckor 34 965 stycken totalt i de lokala områdena under 18 veckor.

Övrigt:

  • telefonintervjuer
  • räckvidd baseras på hur personen lyssnade under gårdagen
  • intervjuarna har tillgång till kanalernas tablåer

I tabellerna nedan redovisas utvecklingen publikmässigt för Radio Totalt, Sveriges Radio och Privat Lokalradio samt för SR:s rikskanaler och de kommersiella nätverken/försäljningsbolagen. Samtliga resultat avser genomsnittligt dygn måndag-söndag i hela den undersökta populationen 9-79 år.

75,4 procent av befolkningen lyssnar på radio minst fem minuter under ett genomsnittligt dygn, vilket motsvarar 5 872 300 personer i åldern 9-79 år. Den genomsnittliga lyssnartiden i hela befolkningen är 2 timmar och 33 minuter per dygn. Bland dem som lyssnat är lyssnartiden 3 timmar och 23 minuter per dygn.

Räckvidd i procent (HN-P)
Genomsnittlig Lyssnartid i minuter (GL)


Lyssnarnas Genomsnittlig Lyssnartid i minuter (LGL)


Marknadsandel i procent (GL-M)
Radiolyssnandet via webb

Veckoräckvidden för webbradio är 13,5 procent vilket motsvarar 1 050 700 personer i ålder 9-79 år.

Webbradiolyssnandet genomsnittlig vecka i procent


3,5 procent av befolkningen lyssnar på radio via webb minst fem minuter under ett genomsnittligt dygn, vilket motsvarar 273 400 personer i åldern 9-79 år.

Webbradiolyssnandet genomsnittligt dygn i procent


Webbradiolyssnandet i målgrupper

 

Genomsnittlig vecka i procent


Genomsnittligt dygn i procent


Stationsförändringar från och med 1 januari 2009

Följande stationsförändringar sker i samband med att SBS Radio övertar nio RIX FM frekvenser från MTG Radio:

  • på orter där SBS Radio ej är representerade så tar Mix Megapol över RIX FM-frekvenserna (gäller Halmstad, Varberg, Hudiksvall och Örnsköldsvik.)
  • på orter där SBS Radio redan har en Mix Megapol station så tar de över RIX FM-frekvenserna samtidigt som Rockklassiker tar över Mix Megapol-frekvensen (gäller Västerås, Gävle, Sundsvall och Umeå). I Örebro tar Rockklassiker över RIX FM frekvensen.
  • på tre orter där MTG Radio förlorar en RIX FM?frekvens och där det finns en Lugna Favoriter- station så blir dessa RIX FM (gäller Halmstad, Hudiksvall och Örnsköldsvik).
Stationsnamn under mätperioden Stationsnamn fr.o.m 1/1-2009
RIX FM Örebro 106,3 106,3 Rockklassiker Örebro
RIX FM Halmstad 104,2 Mix Megapol Halland 104,2
Lugna Favoriter 107,2 Halmstad RIX FM Halmstad 107,2
RIX FM Varberg 106,5 Mix Megapol Varberg 106,5
RIX FM Västerås 106,1 Mix Megapol Västerås 106,1
Mix Megapol 106,9 Västmanland 106,9 Rockklassiker Västmanland
RIX FM Gävle/Sandviken 104,9 Mix Megapol Gästrikland 104,9
Mix Megapol 106,7 Gävle/Sandviken 106,7 Rockklassiker Gävle/Sandviken
RIX FM Hälsingland 105,1 Mix Megapol Hälsingland 105,1
Lugna Favoriter 107,0 Hälsingland RIX FM Hälsingland 107,0
RIX FM Sundsvall 105,5 Mix Megapol Sundsvall 105,5
Mix Megapol 107,4 Sundsvall 107,4 Rockklassiker Sundsvall
RIX FM Örnsköldsvik 104,8 Mix Megapol Örnsköldsvik 104,8
Lugna Favoriter 107,1 Örnsköldsvik RIX FM Örnsköldsvik 107,1
RIX FM Umeå 104,2 Mix Megapol Umeå 104,1
Mix Megapol 107,0 Umeå 107,0 Rockklassiker Umeå


För frågor om innevarande rapport eller om SIFO Radioundersökningar i allmänhet, kontakta: Ante Eriksson eller Ulf Haraldsson telefon: 08-507 420 00.

Nästa rapport publiceras fredagen den 24 april 2009.

© 2015 TNS Sifo AB. All rights reserved.