TNS Sifo

Ladda ner rapport

Ange dina uppgifter för att få tillgång till rapporten.


TNS Sifo Radioundersökningar Rapport I 2010


Denna rapport omfattar data om radiolyssnandet i Sverige insamlad under perioden:

För riket:
12/10-13/12 2009 (9 veckor)

För lokala områden:
10/8-13/12 2009 (18 veckor)

Fakta om undersökningen:

Urval:    obundet slumpmässigt urval (OSU) i Sveriges befolkning
Population:    åldern 9-79 år
Intervjuer:    17 806 stycken i Hela Riket under 9 veckor
35 160 stycken totalt i de lokala områdena under 18 veckor

Övrigt:   
- telefonintervjuer
- dygnsräckvidd baseras på hur personen lyssnade under gårdagen
- intervjuarna har tillgång till kanalernas tablåer

Resultat Rapport I 2010

I tabellerna nedan redovisas utvecklingen publikmässigt för Radio Totalt, Sveriges Radio och Privat Lokalradio samt för SR:s rikskanaler och de kommersiella nätverken/försäljningsbolagen. Samtliga resultat avser genomsnittligt dygn måndag-söndag i hela den undersökta populationen 9-79 år.

75,2 procent av befolkningen lyssnar på radio minst fem minuter under ett genomsnittligt dygn, vilket motsvarar 5 891 100 personer i åldern 9-79 år. Den genomsnittliga lyssnartiden i hela befolkningen (inklusive de som ej lyssnat) är 2 timmar och 31 minuter per dygn. Bland dem som lyssnat är lyssnartiden 3 timmar och 21 minuter per dygn.

OBS! vid jämförelser ett år tillbaka är det viktigt att beakta de stationsförändringar som skett inom PLR-nätverken.

 

Räckvidd i procent (HN-P)

radioI-10Tabell1.gif

Genomsnittlig Lyssnartid i minuter (GL)

radioI-10Tabell2.gif

Lyssnarnas Genomsnittlig Lyssnartid i minuter (LGL)

radioI-10Tabell3.gif

Marknadsandel i procent (GL-M)

radioI-10Tabell4.gif

Radiolyssnandet via webb

4,4 procent av befolkningen lyssnar på radio via webb minst fem minuter under ett genomsnittligt dygn, vilket motsvarar 341 000 personer i åldern 9-79 år.

Webbradiolyssnandet genomsnittligt dygn i procent

radioI-10Tabell5.gif

Veckoräckvidden för webbradio är 15,2 procent vilket motsvarar 1 193 300 personer i ålder 9-79 år.

Webbradiolyssnandet genomsnittlig vecka i procent

radioI-10Tabell6.gif

Webbradiolyssnandet i målgrupper

Genomsnittligt dygn i procent

radioI-10Tabell7.gif

Genomsnittlig vecka i procent

radioI-10Tabell8.gif

Förändringar i Rapport I 2010

Utökade PLR-områden
Radio- och TV-verket beslutade i december 2009 att utöka 9 PLR-områden med totalt 24 kommuner. Redan idag så ingår 8 av dessa 24 kommuner i redovisade PLR-områden.

Radions undersökningsråd beslutade att i rapporterna förändra PLR-områdena enligt RTVVs beslut. Detta kommer att gälla från och med Rapport I 2010. Nedanstående tabell visar vilka kommuner som tillkommit i de olika PLR-områdena samt de nya befolkningstalen inklusive dessa kommuner.

PLR-områden IV 2009
I 2010

PLR-område Gällivare/Kiruna:
Haparanda
Jokkmokk
Kalix
Övertorneå

36 217 68 432
PLR-område Jönköping
Aneby
Eksjö
130 982 150 197
PLR-område Luleå
Älvsbyn
87 005 94 200
PLR-område Umeå
Lycksele
Vindeln
Åsele
97 464 115 319
PLR-område Växsjö
Vetlanda
122 229 144 370

 

I PLR-område Karlstad tillkom 5 kommuner. Detta innebar att det enda som skiljde P4- från PLR-området var Storfors kommun (Befolkning 9-79 år: 3 719). Av det skälet lades även denna kommun till i PLR-området vilket innebär att P4-område Värmland och PLR-område Karlstad nu är identiska.

Annat område

Undersökningsrådet beslutade i våras att kanaler/stationer skall kunna undersökas och redovisas i annat än sitt ordinarie sändningsområde om man så vill. I Rapport I 2010 redovisas följande 4 stationer utifrån denna princip:

Stationer Annat område Ordinarie
104,5 RIX FM Mälardalen Västmanland Sörmland
106,9 Rockklassiker Mälardalen Sörmland Västmanland
Bandit Rock 104-8 Göteborg Sjuhärad Göteborg
Mix Megapol 106,0 Helsingborg Kristianstad Malmöhus

Från och med 1 januari 2009

Vid årskiftet 2008/2009 så skedde en del stationsförändringar i samband med att SBS Radio tog över nio stycken RIX FM/SRU-stationer.

  • På åtta av dessa frekvenser sänder nu Mix Megapol, på den nionde Rockklassiker.
  • Rockklassiker tog över fyra andra frekvenser från Mix Megapol.
  • RIX FM tog över tre frekvenser från Lugna Favoriter.

Följande stationsförändringar genomfördes den 1/1 2009:

 

Stationsnamn under mätperioden hösten 2008 Stationsnamn fr.o.m 1/1-2009
RIX FM Halmstad 104,2 Mix Megapol Halland 104,2
Lugna Favoriter 107,2 Halmstad RIX FM Halland 107,2
RIX FM Varberg 106,5 Mix Megapol Varberg 106,5
RIX FM Örebro 106,3 106,3 Rockklassiker Örebro
RIX FM Västerås 106,1 Mix Megapol Västerås 106,1
Mix Megapol Västerås 106,9 106,9 Rockklassiker Västmanland
RIX FM Gävle 104,9 Mix Megapol Gästrikland 104,9
Mix Megapol 106,7 Gävle 106,7 Rockklassiker Gästrikland
RIX FM Hälsingland 105,1 Mix Megapol Hälsingland 105,1
Lugna Favoriter Hudiksvall 107,0 RIX FM Hälsingland 107,0
RIX FM Sundsvall 105,5 Mix Megapol Sundsvall 105,5
Mix Megapol 107,4 Sundsvall 107,4 Rockklassiker Sundsvall
RIX FM Örnsköldsvik 104,8 Mix Megapol Örnsköldsvik 104,8
Lugna Favoriter 107,1 Örnsköldsvik RIX FM Örnsköldsvik 107,1
RIX FM Umeå 104,2 Mix Megapol Umeå 104,2
Mix Megapol 107,0 Umeå 107,0 Rockklassiker Umeå

Frågor?

För frågor om innevarande rapport eller om TNS Sifo Radioundersökningar i allmänhet, kontakta: Ante Eriksson eller Ulf Haraldsson telefon: 08-507 420 00.

Nästa rapport publiceras fredagen den 16 april 2010.

© 2015 TNS Sifo AB. All rights reserved.