TNS Sifo

Ladda ner rapport

Ange dina uppgifter för att få tillgång till rapporten.


TNS Sifo Radioundersökningar Rapport II 2006


Denna rapport omfattar data om radiolyssnandet i Sverige insamlad under perioden:

2006 01 09 - 2006 03 19 för riket
2005 10 03 - 2005 12 11, 2006 01 09 - 2006 03 19 för Stockholm, Göteborg och Malmö

Föreliggande rapport är den första radioundersökningsrapporten som publiceras i SIFO Research Internationals namn. RUAB-namnet kommer alltså inte mer att förekomma som avsändare i något publikundersöknings-sammanhang. Undersökningarna fortsätter att genomföras med samma metodik som tidigare, och SIFOs räckviddsnivåer är helt jämförbara med de som tidigare levererades från RUAB.

I tabellerna nedan redovisas utvecklingen publikmässigt för Radio Totalt, SR och PLR samt för SR:s rikskanaler och de kommersiella nätverken/försäljningsbolagen. Alla siffror är i procent av befolkningen 9-79 år.  • Mix Megapol innefattar idag 18 stationer. Nya är Mix Megapol Radio City i Göteborg resp. MixMegapol Radio City i Malmö. Detta tillskott till nätverket inverkar naturligtvis också på den totala räckvidden för SBS Radio.
  • För en sammanställning av vilka stationer som under hela eller delar av mätperioden ingått i nätverk och försäljningssamarbeten, se bilaga 1.För frågor om innevarande rapport eller om Sifo Radioundersökningar i allmänhet, kontakta Claes Falck, Ulf Haraldsson, tel: 08-507 420 00.

© 2015 TNS Sifo AB. All rights reserved.