TNS Sifo

Ladda ner rapport

Ange dina uppgifter för att få tillgång till rapporten.


TNS Sifo Radioundersökningar Rapport II 2007


Denna rapport omfattar data om radiolyssnandet i Sverige insamlad under perioden:

För riket:
8/1 - 18/3 2007

För lokala områden
2/10 - 10/12 2006, 8/1 - 18/3 2007

I tabellerna nedan redovisas utvecklingen publikmässigt för Radio Totalt, SR och PLR samt för SR:s rikskanaler och de kommersiella nätverken/försäljningsbolagen. Samtliga resultat avser genomsnittligt dygn måndag-söndag i hela den undersökta populationen 9-79 år. 78,9 procent av befolkningen lyssnar på radio minst fem minuter under ett genomsnittligt dygn, vilket motsvarar 6 106 100 personer i åldern 9-79 år.

 

Den genomsnittliga lyssnartiden i hela befolkningen är 2 timmar och 57 minuter per dygn. Bland dem som lyssnat är lyssnartiden 3 timmar och 44 minuter per dygn.

Radiolyssnandet via webb

Veckoräckvidden för webbradio är 13,8 procent vilket motsvarar 1 065 600 personer i ålder
9-79 år.3,5 procent av befolkningen lyssnar på radio via webb minst fem minuter under ett genomsnittligt dygn, vilket motsvarar 269 900 personer i åldern 9-79 år.

Webbradiolyssnandet i målgrupper

För frågor om innevarande rapport eller om Sifo Radioundersökningar i allmänhet, kontakta: Ante Eriksson, Claes Falck eller Ulf Haraldsson telefon: 08-507 420 00.

 

Nästa rapport publiceras fredagen den 10 augusti 2007.

© 2015 TNS Sifo AB. All rights reserved.