TNS Sifo

Ladda ner rapport

Ange dina uppgifter för att få tillgång till rapporten.


TNS Sifo Radioundersökningar Rapport II 2008


Denna rapport omfattar data om radiolyssnandet i Sverige insamlad under perioden:

För riket:
7/1 - 16/3 2008 (10 veckor)

För lokala områden:
15/10 - 16/12 2007, 7/1 - 16/3 2008 (19 veckor)

Fakta om undersökningen:


Urval: slumpmässigt urval av Sveriges befolkning
Population: åldern 9-79 år
Intervjuer: 17 509 stycken i Hela Riket under 10 veckor
35 135 stycken totalt i de lokala områdena under 19 veckor

Övrigt:

  • telefonintervjuer
  • räckvidd baseras på hur personen lyssnade under gårdagen
  • intervjuarna har tillgång till kanalernas tablåer

I tabellerna redovisas utvecklingen publikmässigt för Radio Totalt, Sveriges Radio och Privat Lokalradio samt för SR:s rikskanaler och de kommersiella nätverken/försäljningsbolagen.

Samtliga resultat avser genomsnittligt dygn måndag-söndag i hela den undersökta populationen 9-79 år.

74,3 procent av befolkningen lyssnar på radio minst fem minuter under ett genomsnittligt dygn, vilket motsvarar 5 784 400 personer i åldern 9-79 år. Den genomsnittliga lyssnartiden i hela befolkningen är 2 timmar och 35 minuter per dygn. Bland dem som lyssnat är lyssnartiden 3 timmar och 29 minuter per dygn.

 

Räckvidd i % (HN-P)


 

Genomsnittlig lyssnartid i minuter

 

 

Antal personer som en genomsnittlig vardag lyssnar på radio

Diagrammet visar hur många personer i Sverige som under varje timma en genomsnittlig
vardag lyssnar på radio. Flest lyssnare har radion mellan klockan 07.00 och 08.00 då drygt
2,70 miljoner personer i åldern 9-79 år lyssnar på radio. Från klockan 06.00 till 18.00 lyssnar
mellan 1,7 - 2,7 miljoner personer under varje enskild timma på radio.

Lägst antal lyssnare under dygnet har "vargtimmen", klockan 03 till 04 på morgonen, då
endast 53 000 personer lyssnar.

Totalt lyssnar drygt sex miljoner personer på radio under en genomsnittlig vardag.

 

För frågor om innevarande rapport eller om SIFO Radioundersökningar i allmänhet, kontakta: Ante Eriksson eller Ulf Haraldsson telefon: 08-507 420 00.

© 2015 TNS Sifo AB. All rights reserved.