TNS Sifo

Ladda ner rapport

Ange dina uppgifter för att få tillgång till rapporten.


TNS Sifo Radioundersökningar Rapport II 2010


Denna rapport omfattar data om radiolyssnandet i Sverige insamlad under perioden:

För riket:
11/1-21/3 2010 (10 veckor)


För lokala områden
12/10-13/12 2009, 11/1-21/3 2010 (19 veckor)

Fakta om undersökningen:

Urval: obundet slumpmässigt urval (OSU) i Sveriges befolkning
Population: 9-79 år
Intervjuer: 17 510 stycken i Hela Riket under 10 veckor
35 316 stycken totalt i de lokala områdena under 19 veckor


Övrigt:
- telefonintervjuer
- dygnsräckvidd baseras på hur personen lyssnade under gårdagen
- intervjuarna har tillgång till kanalernas aktuella dagstablåer

Resultat Rapport II 2010

I tabellerna nedan redovisas utvecklingen publikmässigt för Radio Totalt, Sveriges Radio och Privat Lokalradio samt för SR:s rikskanaler och de kommersiella nätverken/försäljningsbolagen. Samtliga resultat avser genomsnittligt dygn måndag-söndag i hela den undersökta populationen 9-79 år.

74,7 procent av befolkningen lyssnar på radio minst fem minuter under ett genomsnittligt dygn, vilket motsvarar 5 897 800 personer i åldern 9-79 år. Den genomsnittliga lyssnartiden i hela befolkningen (inklusive de som ej lyssnat) är 2 timmar och 27 minuter per dygn.

Bland dem som lyssnat är lyssnartiden 3 timmar och 17 minuter per dygn.

radioII-10Tabell1.gif

Genomsnittlig Lyssnartid i minuter (GL)

radioII-10Tabell2.gif

Lyssnarnas Genomsnittlig Lyssnartid i minuter (LGL)

radioII-10Tabell3.gif

Marknadsandel i procent (GL-M)

radioII-10Tabell4.gif

Radiolyssnandet via webb

4,2 procent av befolkningen lyssnar på radio via webb minst fem minuter under ett genomsnittligt dygn, vilket motsvarar 330 300 personer i åldern 9-79 år.

Webbradiolyssnandet genomsnittligt dygn i procent

radioII-10Tabell5.gif

Veckoräckvidden för webbradio är 15,2 procent vilket motsvarar 1 202 300 personer i ålder 9-79 år.

Webbradiolyssnandet genomsnittlig vecka i procent

radioII-10Tabell6.gif

Webbradiolyssnandet i målgrupper

Genomsnittligt dygn i procent

radioII-10Tabell7.gif

Genomsnittligt vecka i procent

radioII-10Tabell8.gif

För frågor om innevarande rapport eller om TNS Sifo Radioundersökningar i allmänhet, kontakta:
Ulf Haraldsson eller Siv Eriksson telefon: 08-507 420 00.


Nästa rapport publiceras fredagen den 13 augusti 2010.

© 2015 TNS Sifo AB. All rights reserved.