TNS Sifo

Ladda ner rapport

Ange dina uppgifter för att få tillgång till rapporten.


TNS Sifo Radioundersökningar Rapport III 2006


Denna rapport omfattar data om radiolyssnandet i Sverige insamlad under perioden:

För riket:
2006 03 20 - 2006 04 09
2006 04 24 - 2006 06 11

För samtliga lokalområden:
2006 01 09 - 2006 04 09
2006 04 24 - 2006 06 11

I  tabellerna nedan redovisas utvecklingen publikmässigt för Radio Totalt, SR och PLR samt för SR:s rikskanaler och de kommersiella nätverken/försäljningsbolagen. Alla siffror är i procent av befolkningen 9-79 år.
 • Mix Megapol-nätverket innefattar 25 stationer, inkluderande idag också:

  Mix Megapol Radio City-stationerna i Göteborg och Malmö
  Mix Megapol /One FM i Sundsvall
  Tidigare Radio Match-frekvenser i Borås, Kalmar, Karlskrona, Jönköping och Västra Småland
  Tidigare Radio City i Karlstad
  Tidigare Radio Stella i Helsingborg
  Tidigare Hit FM i Växjö

Det totala radiolyssnandet är lägre i innevarande rapport än i närmast föregående rapport från april månad respektive i motsvarande RUAB-rapport från 2005. Såväl SR som PLR har backat något, SR dock kraftigare. Dock ligger Sveriges Radios totala dagliga räckvidd fortfarande drygt 15 %-enheter över den privata lokalradions.

SR:s tillbakagång kan framförallt förklaras av ett plötsligt tapp för P4, som i denna mätning ligger drygt 2 %-enheter lägre än tidigare lägsta siffra. Många P4-stationer har backat, sex stationer med 3 %-enheter eller mer, sedan Rapport 2005 III. Bilden är dock inte helt entydig.

Det finns också flera P4- stationer där lyssnandet är stabilt eller man t.o.m. kan se en viss ökning (t. ex P4 Göteborg (+1 %)).

MTG Radios totalräckvidd i denna rapport ligger tre tiondelar över aprilrapportens nivå och sex tiondelar över augusti 2005-nivån. SBS Radio har istället tappat lyssnare, med fyra tiondelar sedan i april.

För frågor om innevarande rapport eller om Sifo Radioundersökningar i allmänhet, kontakta: Ante Eriksson eller Claes Falck, tel: 08-507 420 00.

© 2015 TNS Sifo AB. All rights reserved.