TNS Sifo

Ladda ner rapport

Ange dina uppgifter för att få tillgång till rapporten.


TNS Sifo Radioundersökningar Rapport III 2007


Denna rapport omfattar data om radiolyssnandet i Sverige insamlad under perioden:

För riket:
19/3 - 1/4, 16/4 - 2007

För lokala områden
8/1 - 1/4, 16/4 - 10/6 2007

I tabellerna nedan redovisas utvecklingen publikmässigt för Radio Totalt, SR och PLR samt för SR:s rikskanaler och de kommersiella nätverken/försäljningsbolagen. Samtliga resultat avser genomsnittligt dygn måndag-söndag i hela den undersökta populationen 9-79 år.

 

77,8 procent av befolkningen lyssnar på radio minst fem minuter under ett genomsnittligt dygn, vilket motsvarar 6 019 400 personer i åldern 9-79 år. Den genomsnittliga lyssnartiden i hela befolkningen är 2 timmar och 45 minuter per dygn. Bland dem som lyssnat är lyssnartiden 3 timmar och 32 minuter per dygn.

Räckvidd i procent (HN-P)


Genomsnittlig Lyssnartid i minuter (GL)


Marknadsandel i procent (GL-M)

Radiolyssnandet via webb

Veckoräckvidden för webbradio är 14,0 procent vilket motsvarar 1 084 900 personer i ålder 9-79 år.

Webbradiolyssnandet genomsnittlig vecka i procent


3,6 procent av befolkningen lyssnar på radio via webb minst fem minuter under ett genomsnittligt dygn, vilket motsvarar 280 000 personer i åldern 9-79 år.

Webbradiolyssnandet genomsnittlig dygn i procent

Webbradiolyssnandet i målgrupper


Genomsnittligt dygn i procent


Genomsnittligt vecka i procent


För frågor om innevarande rapport eller om SIFO Radioundersökningar i allmänhet, kontakta: Ante Eriksson, Claes Falck eller Ulf Haraldsson telefon: 08-507 420 00.

 

Nästa rapport publiceras fredagen den 9 november 2007.

© 2015 TNS Sifo AB. All rights reserved.