TNS Sifo

Ladda ner rapport

Ange dina uppgifter för att få tillgång till rapporten.


TNS Sifo Radioundersökningar Rapport III 2008


Denna rapport omfattar data om radiolyssnandet i Sverige insamlad under perioden:

För riket:
31/3 - 8/6 2008 (10 veckor)

För lokala områden:
7/1 - 16/3, 31/3 - 8/6 2008 (20 veckor)

Fakta om undersökningen:


Urval: slumpmässigt urval av Sveriges befolkning
Population: åldern 9-79 år
Intervjuer: 17 504 stycken i Hela Riket under 10 veckor
35 013 stycken totalt i de lokala områdena under 20 veckor

Övrigt:

  • telefonintervjuer
  • räckvidd baseras på hur personen lyssnade under gårdagen

I tabellerna nedan redovisas utvecklingen publikmässigt för Radio Totalt, Sveriges Radio och Privat Lokalradio samt för SR:s rikskanaler och de kommersiella nätverken/försäljningsbolagen. Samtliga resultat avser genomsnittligt dygn måndag-söndag i hela den undersökta populationen 9-79 år.

73,7 procent av befolkningen lyssnar på radio minst fem minuter under ett genomsnittligt dygn, vilket motsvarar 5 737 400 personer i åldern 9-79 år. Den genomsnittliga lyssnartiden i hela befolkningen är 2 timmar och 32 minuter per dygn. Bland dem som lyssnat är lyssnartiden 3 timmar och 26 minuter per dygn.

Räckvidd i procent (HN-P)Genomsnittlig Lyssnartid i minuter (GL)

Lyssnarnas Genomsnittlig Lyssnartid i minuter (LGL)

Marknadsandel i procent (GL-M)Radiolyssnandet via webb

Veckoräckvidden för webbradio är 13,1 procent vilket motsvarar 1 017 100 personer i ålder 9-79 år.

Webbradiolyssnandet genomsnittlig vecka i procent

3,0 procent av befolkningen lyssnar på radio via webb minst fem minuter under ett genomsnittligt dygn, vilket motsvarar 231 900 personer i åldern 9-79 år.

Webbradiolyssnandet genomsnittligt dygn i procent

Webbradiolyssnandet i målgrupper

 

Genomsnittlig vecka i procent

Genomsnittligt dygn i procent

För frågor om innevarande rapport eller om Sifo Radioundersökningar i allmänhet, kontakta: Ante Eriksson eller Ulf Haraldsson telefon: 08-507 420 00.

Nästa rapport publiceras fredagen den 7 november 2008.

© 2015 TNS Sifo AB. All rights reserved.