TNS Sifo

Ladda ner rapport

Ange dina uppgifter för att få tillgång till rapporten.


TNS Sifo Radioundersökningar Rapport III 2010


Denna rapport omfattar data om radiolyssnandet i Sverige insamlad under perioden:

För riket:
22/3-28/3, 12/4-13/6 2010 (10 veckor)
För lokala områden:
11/1-28/3, 12/4-13/6 2010 (20 veckor)

Fakta om undersökningen:

Urval: obundet slumpmässigt urval (OSU) i Sveriges befolkning
Population: 9-79 år

Intervjuer: 17 500 stycken i Hela Riket under 10 veckor
35 010 stycken totalt i de lokala områdena under 19 veckor

Övrigt:
- telefonintervjuer
- dygnsräckvidd baseras på hur personen lyssnade under gårdagen
- intervjuarna har tillgång till kanalernas aktuella dagstablåer

Resultat Rapport III 2010

I tabellerna nedan redovisas utvecklingen publikmässigt för Radio Totalt, Sveriges Radio och Privat Lokalradio samt för SR:s rikskanaler och de kommersiella nätverken/försäljningsbolagen. Samtliga resultat avser genomsnittligt dygn måndag-söndag i hela den undersökta populationen 9-79 år.

74,0 procent av befolkningen lyssnar på radio minst fem minuter under ett genomsnittligt dygn, vilket motsvarar 5 838 800 personer i åldern 9-79 år. Den genomsnittliga lyssnartiden i hela befolkningen (inklusive de som ej lyssnat) är 2 timmar och 22 minuter per dygn.

Bland dem som lyssnat är lyssnartiden 3 timmar och 12 minuter per dygn.

Räckvidd i procent (HN-P)

radioIII-10Tabell1.gif

*) från och med 1/7 så sänder Bandit Rock på 7 av Lugna Favoriters 8 frekvenser. I denna rapport ingår dock dessa 7 frekvenser i Lugna Favoriter eftersom det var det som gällde under undersökningsperioden

Genomsnittlig Lyssnartid i minuter (GL)

radioIII-10Tabell2.gif

Lyssnarnas Genomsnittlig Lyssnartid i minuter (LGL)

radioIII-10Tabell3.gif

Marknadsandel i procent (GL-M)

radioIII-10Tabell4.gif

Radiolyssnandet via webb

4,1 procent av befolkningen lyssnar på radio via webb minst fem minuter under ett genomsnittligt dygn, vilket motsvarar 320 100 personer i åldern 9-79 år.

Webbradiolyssnandet genomsnittligt dygn i procent

radioIII-10Tabell5.gif

Veckoräckvidden för webbradio är 15,5 procent vilket motsvarar 1 219 200 personer i ålder 9-79 år.

Webbradiolyssnandet genomsnittlig vecka i procent

radioIII-10Tabell6.gif

Webbradiolyssnandet i målgrupper

Genomsnittligt dygn i procent

radioIII-10Tabell7.gif

Genomsnittligt vecka i procent

radioIII-10Tabell8.gif

För frågor om innevarande rapport eller om TNS Sifo Radioundersökningar i allmänhet, kontakta:
Ulf Haraldsson eller Siv Eriksson telefon: 08-507 420 00.


Nästa rapport publiceras torsdagen den 4 november 2010.

© 2015 TNS Sifo AB. All rights reserved.