TNS Sifo

Ladda ner rapport

Ange dina uppgifter för att få tillgång till rapporten.


TNS Sifo Radioundersökningar Rapport IV 2006


Denna rapport omfattar data om radiolyssnandet i Sverige insamlad under perioden:

För riket:
2006 07 31 - 2006 10 01

För Stockholm, Göteborg och Malmö:
2006 03 20 - 2006 04 09
2006 04 24 - 2006 06 11
2006 07 31 - 2006 10 01

I tabellerna nedan *) redovisas utvecklingen publikmässigt för Radio Totalt, SR och PLR samt för SR:s rikskanaler och de kommersiella nätverken/försäljningsbolagen. Alla siffror är i procent av befolkningen 9-79 år.
*) Sedan 31/7 tillämpas en delvis ny urvalshantering som innebär att de urvalspersoner vi ej fått tag i under föregående undersökningsperiod fasats in i denna mätperiods första veckor. Det rör sig om personer som visat sig svåra att nå för intervju. Genom detta förfarande kan vi fånga upp en större andel av svårtillgängliga personer, genom att söka dessa under en längre tidsperiod, och därmed på ett bättre sätt spegla hela populationens radiolyssnande.

Förändringen har en viss inverkan på resultaten. I gruppen svårnådda så är radiolyssnande lägre totalt sett. Framförallt så är lyssnandet på Sveriges Radios P4 lägre än i populationen i övrigt. Utan denna förändrade urvalshantering så skulle P4 i denna mätning ha uppnått en högre räckvidd på någonstans i storleksordningen 0,5-1,0 procentenheter.

För frågor om innevarande rapport eller om TNS Sifo Radioundersökningar i allmänhet, kontakta:
Ante Eriksson eller Claes Falck, tel: 08-507 420 00.

© 2015 TNS Sifo AB. All rights reserved.