TNS Sifo

Ladda ner rapport

Ange dina uppgifter för att få tillgång till rapporten.


TNS Sifo Radioundersökningar Rapport IV 2007


Denna rapport omfattar data om radiolyssnandet i Sverige insamlad under perioden:

För riket:
13/8-14/10 2007

För lokala områden:
19/3-1/4, 16/4-10/6, 13/8-14/10 2007

Sifo RADIOUNDERSÖKNINGAR Rapport IV 2007

I tabellerna nedan redovisas utvecklingen publikmässigt för Radio Totalt, Sveriges Radio och Privat Lokalradio samt för SR:s rikskanaler och de kommersiella nätverken/försäljningsbolagen. Samtliga resultat avser genomsnittligt dygn måndag-söndag i hela den undersökta populationen 9-79 år.

75,2 procent av befolkningen lyssnar på radio minst fem minuter under ett genomsnittligt dygn, vilket motsvarar 5 821 400 personer i åldern 9-79 år. Den genomsnittliga lyssnartiden i hela befolkningen är 2 timmar och 36 minuter per dygn. Bland dem som lyssnat är lyssnartiden 3 timmar och 27 minuter per dygn.

 

Räckvidd i procent (HN-P)
Genomsnittlig Lyssnartid i minuter (GL)


Marknadsandel i procent (GL-M)

 


Radiolyssnandet via webb

Veckoräckvidden för webbradio är 14,3 procent vilket motsvarar 1 106 800 personer i ålder
9-79 år.

Webbradiolyssnandet genomsnittlig vecka i procent


3,7 procent av befolkningen lyssnar på radio via webb minst fem minuter under ett genomsnittligt dygn, vilket motsvarar 287 200 personer i åldern 9-79 år.

Webbradiolyssnandet genomsnittligt dygn i procent

Webbradiolyssnandet i målgrupper

Genomsnittligt dygn i procent


Genomsnittlig vecka i procent


För frågor om innevarande rapport eller om SIFO Radioundersökningar i allmänhet, kontakta: Ante Eriksson eller Ulf Haraldsson telefon: 08-507 420 00.

Nästa rapport publiceras fredagen den 17 januari 2008.

© 2015 TNS Sifo AB. All rights reserved.