TNS Sifo

Ladda ner rapport

Ange dina uppgifter för att få tillgång till rapporten.


TNS Sifo Radioundersökningar Rapport IV 2008


Denna rapport omfattar data om radiolyssnandet i Sverige insamlad under perioden:

För riket:
11/8 - 12/10 2008 (9 veckor)

För lokala områden:
31/3 - 8/6, 11/8 - 12/10 2008 (19 veckor)

Fakta om undersökningen:


Urval: obundet slumpmässigt urval (OSU) i Sveriges befolkning
Population: åldern 9-79 år
Intervjuer: 17 494 stycken i Hela Riket under 9 veckor
34 998 stycken totalt i de lokala områdena under 19 veckor

Övrigt:

  • telefonintervjuer
  • räckvidd baseras på hur personen lyssnade under gårdagen
  • intervjuarna har tillgång till kanalernas tablåer

I tabellerna nedan redovisas utvecklingen publikmässigt för Radio Totalt, Sveriges Radio och Privat Lokalradio samt för SR:s rikskanaler och de kommersiella nätverken/försäljningsbolagen. Samtliga resultat avser genomsnittligt dygn måndag-söndag i hela den undersökta populationen 9-79 år.

74,3 procent av befolkningen lyssnar på radio minst fem minuter under ett genomsnittligt dygn, vilket motsvarar 5 782 600 personer i åldern 9-79 år. Den genomsnittliga lyssnartiden i hela befolkningen är 2 timmar och 32 minuter per dygn. Bland dem som lyssnat är lyssnartiden 3 timmar och 25 minuter per dygn.

Räckvidd i procent (HN-P)Genomsnittlig Lyssnartid i minuter (GL)

Lyssnarnas Genomsnittlig Lyssnartid i minuter (LGL)

Marknadsandel i procent (GL-M)Radiolyssnandet via webb

Veckoräckvidden för webbradio är 12,8 procent vilket motsvarar 998 600 personer i ålder 9- 79 år.

Webbradiolyssnandet genomsnittlig vecka i procent

3,4 procent av befolkningen lyssnar på radio via webb minst fem minuter under ett genomsnittligt dygn, vilket motsvarar 262 600 personer i åldern 9-79 år.

Webbradiolyssnandet genomsnittligt dygn i procent

Webbradiolyssnandet i målgrupper

 

Genomsnittlig vecka i procent

Genomsnittligt dygn i procent

För frågor om innevarande rapport eller om Sifo Radioundersökningar i allmänhet, kontakta: Ante Eriksson eller Ulf Haraldsson telefon: 08-507 420 00.

Nästa rapport publiceras fredagen den 16 januari 2009.

© 2015 TNS Sifo AB. All rights reserved.