TNS Sifo

Ladda ner rapport

Ange dina uppgifter för att få tillgång till rapporten.


TNS Sifo Radioundersökningar Rapport IV 2010


Denna rapport omfattar data om radiolyssnandet i Sverige insamlad under perioden:

För riket:

9/8-10/10 2010 (9 veckor)

För lokala områden:
22/3-28/3, 12/4-13/6, 9/8-10/10 2010 (19 veckor)

För riket:
9/8-10/10 2010 (9 veckor)
För lokala områden
22/3-28/3, 12/4-13/6, 9/8-10/10 2010 (19 veckor)

Fakta om undersökningen:

Urval: obundet slumpmässigt urval (OSU) i Sveriges befolkning
Population: 9-79 år

Intervjuer: 17 501 stycken i Hela Riket under 10 veckor
35 001 stycken totalt i de lokala områdena under 19 veckor

17 501 stycken i Hela Riket under 10 veckor
35 001 stycken totalt i de lokala områdena under 19 veckor

Övrigt:
- telefonintervjuer
- dygnsräckvidd baseras på hur personen lyssnade under gårdagen
- intervjuarna har tillgång till kanalernas aktuella dagstablåer

Resultat Rapport IV 2010

I tabellerna nedan redovisas utvecklingen publikmässigt för Radio Totalt, Sveriges Radio och Privat Lokalradio samt för SR:s rikskanaler och de kommersiella nätverken/försäljningsbolagen. Samtliga resultat avser genomsnittligt dygn måndag-söndag i hela den undersökta populationen 9-79 år.

72,9 procent av befolkningen lyssnar på radio minst fem minuter under ett genomsnittligt dygn, vilket motsvarar 5 751 400 personer i åldern 9-79 år. Den genomsnittliga lyssnartiden i hela befolkningen (inklusive de som ej lyssnat) är 2 timmar och 21 minuter per dygn. Bland dem som lyssnat är lyssnartiden 3 timmar och 13 minuter per dygn.Räckvidd i procent (HN-P)

radioIV-10Tabell1.gif

Sedan förra undersökningen så har följande nätverksförändringar skett:

 • Bandit Rock har utökats med 8 stationer; 7 tidigare Lugna Favoriter frekvenser samt RIX FM Mora/Sälen.
 • Mix Megapol har utökats med en station, 103,9 Södertälje (tidigare Favorit). Denna ingår nu även i SBS Radio och Hela Sverige.
 • Rockklassiker har utökats med en närradiostation, 94,5 Öresund (tidigare Gamla Godingar).
 • RIX FM: har förlorat RIX FM Mora/Sälen som istället sänder Bandit Rock.

Antal stationer inom respektive nätverk är följande:

 • Mix Megapol (29)
 • RIX FM (29)
 • Bandit Rock (11)
 • Rockklassiker (10)
 • NRJ (3)
 • MTG Radio (46)
 • SBS Radio (43)
 • MTG Radio Storstad (10)
 • SBS Radio Storstad (9)
 • Hela Sverige (47)


Genomsnittlig Lyssnartid i minuter (GL)

radioIV-10Tabell2.gif

Lyssnarnas Genomsnittlig Lyssnartid i minuter (LGL)

radioIV-10Tabell3.gif

Marknadsandel i procent (GL-M)

radioIV-10Tabell4.gif

Radiolyssnandet via webb

3,7 procent av befolkningen lyssnar på radio via webb minst fem minuter under ett genomsnittligt dygn, vilket motsvarar 295 900 personer i åldern 9-79 år.

Webbradiolyssnandet genomsnittligt dygn i procent

radioIV-10Tabell5.gif

Veckoräckvidden för webbradio är 14,6 procent vilket motsvarar 1 148 700 personer i ålder 9-79 år.

Webbradiolyssnandet genomsnittlig vecka i procent

radioIV-10Tabell6.gif

Webbradiolyssnandet i målgrupper

Genomsnittligt dygn i procent

radioIV-10Tabell7.gif

Genomsnittligt vecka i procent

radioIV-10Tabell8.gif

För frågor om innevarande rapport eller om TNS Sifo Radioundersökningar i allmänhet, kontakta:
Ulf Haraldsson eller Siv Eriksson telefon: 08-507 420 00.


Nästa rapport publiceras torsdagen den 14 januari 2011.

© 2015 TNS Sifo AB. All rights reserved.