TNS Sifo

Ladda ner rapport

Ange dina uppgifter för att få tillgång till rapporten.


Konsumentklimatet december 2010


Undersökning: Konsumentklimatet december 2010
Projektnummer: 1519303
Tid för fältarbete: 13-21 december 2010
Antal gjorda intervjuer: 1034
Intervjuade: Slumpmässigt urval ur TNS Sifos webbpanel
Intervjumetod: Webbpanel
Projektledare: Karna Larsson-Toll
Text:

Allmänheten i Sverige ser fortfarande mycket positivt på sin ekonomiska framtid. Det gäller dock inte pensionärerna, där mer än var fjärde tror att de kommer att få mindre pengar att röra sig med nästa år.

Under senare tid har Riksbanken gått ut och varnat för att allmänhetens lånande ökat för kraftigt och att många nu är alltför känsliga när räntan går upp. Trots det har prioriteringen för att betala av skulder minskat under lång tid. I december ökade emellertid intresset, vilket skulle kunna vara början på ett trendbrott. Däremot sjunker nu privatmarknadens intresse för fabriksnya bilar efter en period av stora försäljningsökningar.

Undersökningen genomfördes under perioden 13-21 december 2010, då 1.034 intervjuer gjordes i Sverige med personer i åldern 15 år och äldre. Undersökningen gjordes online. Tidigare månader har omfattat ungefär lika många intervjuer vardera. Urvalet dras slumpmässigt ur TNS Sifos onlinepanel, som rekryterats riksrepresentativt via telefon och postala utskick.

Klicka på länken ovan för att läsa hela rapporten (i PDF).

© 2015 TNS Sifo AB. All rights reserved.