TNS Sifo

Ladda ner rapport

Ange dina uppgifter för att få tillgång till rapporten.


ORVESTO® Internet november 2010


Undersökning: ORVESTO® Internet november 2010
Tid för fältarbete: Veckoräckvidd under november 2010
Antal gjorda intervjuer: Surfandet hos ca 15 000 boende i Sverige i åldrarna 15-79 år har registrerats tekniskt
Intervjuade: Panelmedlemmar
Intervjumetod: Trafik- & panelmätning
Projektledare: Stefan Svanfeldt
Text:

ORVESTO® Internet är TNS Sifos sajt- och målgruppsmätning. Mätningen består av en trafikmätning och en panelundersökning. Resultatet bygger på panelundersökningen och informationen har inhämtats genom att surfandet hos ca 15 000 boende i Sverige i åldrarna 15-79 år har registrerats tekniskt. Såväl panelmedlemmarnas surfande hemifrån som deras surfande från arbetsplatser registreras. Lanserade mätningar finner du på www.tns-sifo.se/orvesto-internet.

Medan trafikmätningen, som redovisas separat på www.tns-sifo.se/oas, mäter aktivitet från datorer och webbläsare utan koppling till vem som sitter vid tangentbordet, handlar panelmätningen om att mäta individer.

Ur paneldatan kan utläsas hur stor andel av befolkningen som har besökt olika webbplatser och webbplatssektioner. Utöver sådan räckviddsinformation innehåller databaserna också tusentals målgruppsvariabler. Här finns såväl generell demografi som intressen, vanor och konsumtion samt frågor om bank, försäkring, Internetanvändning, butiksbesök och mycket mer.

Klicka på PDF:en ovan för att hämta rapporten.

För frågor kontakta Stefan Svanfeldt, affärsområdeschef Internet, TNS Sifo

© 2015 TNS Sifo AB. All rights reserved.