TNS Sifo

Ladda ner rapport

Ange dina uppgifter för att få tillgång till rapporten.


Finansiering av SVT, SR och UR


Undersökning: Finansiering av SVT, SR och UR
Projektnummer: 1521430
Uppdragsgivare: Göteborgsposten
Tid för fältarbete: 7-10 mars 2011
Antal gjorda intervjuer: 1 000
Intervjuade: Allmänheten
Intervjumetod: Telefon
Projektledare: Toivo Sjörén
Text:

Finansiering av SVT, SR och UR

© 2015 TNS Sifo AB. All rights reserved.