TNS Sifo

Ladda ner rapport

Ange dina uppgifter för att få tillgång till rapporten.


Rätt eller fel med Håkan Juholt som ny ledare för Socialdemokraterna?


Undersökning: Rätt eller fel med Håkan Juholt som ny ledare för Socialdemokraterna?
Projektnummer: 1521958
Uppdragsgivare: Aftonbladet
Tid för fältarbete: 10 mars 2011
Antal gjorda intervjuer: 1 000
Intervjuade: Allmänheten
Intervjumetod: Telefon
Projektledare: Jon Andersson
Text:

Rätt eller fel med Håkan Juholt som ny ledare för Socialdemokraterna?

© 2015 TNS Sifo AB. All rights reserved.