TNS Sifo

Ladda ner rapport

Ange dina uppgifter för att få tillgång till rapporten.


Kan Håkan Juholt vinna nästa val och bilda regering?


Undersökning: Kan Håkan Juholt vinna nästa val och bilda regering?
Projektnummer: 1521430
Uppdragsgivare: Göteborgsposten
Tid för fältarbete: 17-23 mars 2011
Antal gjorda intervjuer: 1 000
Intervjuade: Allmänheten
Intervjumetod: Telefon
Projektledare: Jon Andersson
Text:

Kan Håkan Juholt vinna nästa val och bilda regering?

© 2015 TNS Sifo AB. All rights reserved.