TNS Sifo

Ladda ner rapport

Ange dina uppgifter för att få tillgång till rapporten.


Konsumentklimatet februari 2011


Undersökning: Konsumentklimatet februari 2011
Projektnummer: 1519303
Tid för fältarbete: 8-14 februari 2011
Antal gjorda intervjuer: 1047
Intervjuade: Slumpmässigt urval ur TNS Sifos webbpanel
Intervjumetod: Webbpanel
Projektledare: Karna Larsson-Toll
Text:

Majoriteten av befolkningen tror att man kommer att få minst lika mycket pengar att röra sig med det kommande året som nu. Var tredje tror att man kommer att få mer än nu.

Men pensionärerna är betydligt mer pessimistiska än övriga grupper. Här är det tvärtom fler som räknar med att få det sämre än som räknar med att få det bättre.

Det vanligaste svaret på frågan om vad man skulle använda pengarna till om man fick mer pengar att röra sig med är till konsumtion. Semesterresor har ökat i prioritet.

Undersökningen genomfördes under perioden 8-14 februari 2011, då 1 047 intervjuer gjordes i Sverige med personer i åldern 15 år och äldre. Undersökningen gjordes online. Tidigare månader har omfattat ungefär lika många intervjuer vardera. Urvalet dras slumpmässigt ur TNS Sifos onlinepanel, som rekryterats riksrepresentativt via telefon och postala utskick.

Klicka på länken ovan för att läsa hela rapporten (i PDF).

© 2015 TNS Sifo AB. All rights reserved.