TNS Sifo

Ladda ner rapport

Ange dina uppgifter för att få tillgång till rapporten.


Konsumentklimatet januari 2011


Undersökning: Konsumentklimatet januari 2011
Projektnummer: 1519303
Tid för fältarbete: 10-20 januari 2011
Antal gjorda intervjuer: 1 034
Intervjuade: Slumpmässigt urval ur TNS Sifos webbpanel
Intervjumetod: Webbpanel
Projektledare: Karna Larsson-Toll
Text:

Allmänheten i Sverige ser fortfarande mycket positivt på sin ekonomiska framtid. Mer än var fjärde tror att man kommer att få mer pengar att röra sig med det kommande året. Men var sjunde tror att man kommer att få mindre pengar att röra sig med. Andelen är högre bland pensionärerna.

De som räknar med att få mindre pengar att röra sig med det kommande året skulle i första hand dra in på olika typer av konsumtion, t ex semesterresor. Däremot vill man inte dra in på skuldbetalning.

Undersökningen genomfördes under perioden 10-20 januari 2011, då 1.034 intervjuer gjordes i Sverige med personer i åldern 15 år och äldre. Undersökningen gjordes online. Tidigare månader har omfattat ungefär lika många intervjuer vardera. Urvalet dras slumpmässigt ur TNS Sifos onlinepanel, som rekryterats riksrepresentativt via telefon och postala utskick.

Klicka på länken ovan för att läsa hela rapporten (i PDF).

© 2015 TNS Sifo AB. All rights reserved.