TNS Sifo

Ladda ner rapport

Ange dina uppgifter för att få tillgång till rapporten.


Konsumentklimatet mars 2011


Undersökning: Konsumentklimatet mars 2011
Projektnummer: 1522031
Tid för fältarbete: 7-10 mars 2011
Antal gjorda intervjuer: 1 101
Intervjuade: Slumpmässigt urval ur TNS SIFOs webbpanel
Intervjumetod: Webbpanel
Projektledare: Karna Larsson-Toll
Text:

Den senaste tidens världshändelser med oroligheter i arabvärlden och jordbävning, tsunami och kärnkraftsolycka i Japan tycks ha gjort svenskarna mer hembundna. Man har blivit mindre intresserade av semesterresor och mer intresserade av att satsa på en bättre bostad, på att renovera eller inreda bostaden och på att äta och dricka gott. Man vill också i större utsträckning spara pengarna nu eller möjligen betala av sina skulder än att investera i aktier eller andra värdepapper. Optimismen när det gäller om man kommer att få mer pengar att röra sig med under det kommande året är inte riktigt lika stor i mars som tidigare.

Undersökningen genomfördes under perioden 7-10 mars 2011, då 1 101 intervjuer gjordes i Sverige med personer i åldern 15 år och äldre. Undersökningen gjordes online. Tidigare månader har omfattat ungefär lika många intervjuer vardera. Urvalet dras slumpmässigt ur TNS Sifos webbpanel, som rekryterats riksrepresentativt via telefon och postala utskick.

Klicka på länken ovan för att läsa hela rapporten (i PDF).

© 2015 TNS Sifo AB. All rights reserved.