TNS Sifo

Ladda ner rapport

Ange dina uppgifter för att få tillgång till rapporten.


TNS Sifo Radioundersökningar Rapport I 2011


Undersökning: TNS Sifo Radioundersökningar Rapport I 2011
Projektnummer: 1521102
Uppdragsgivare: Sveriges Radio, Privat lokalradio, mediebyårer
Tid för fältarbete: 11 oktober-12 december 2010 (Riket), 9 augusti-12 december 2010 (Lokala omr)
Antal gjorda intervjuer: 34 809
Intervjuade: Obundet slumpmässigt urval (OSU) i Sveriges befolkning
Intervjumetod: Telefonintervjuer
Projektledare: Ulf Haraldsson
Text:

Resultat Rapport I 2011

I tabellerna redovisas utvecklingen publikmässigt för Radio Totalt, Sveriges Radio och Privat Lokalradio samt för SR:s rikskanaler och de kommersiella nätverken/försäljningsbolagen. Samtliga resultat avser genomsnittligt dygn måndag-söndag i hela den undersökta populationen 9-79 år.

72,8 procent av befolkningen lyssnar på radio minst fem minuter under ett genomsnittligt dygn, vilket motsvarar 5 741 700 personer i åldern 9-79 år. Den genomsnittliga lyssnartiden i hela befolkningen (inklusive de som ej lyssnat) är 2 timmar och 20 minuter per dygn. Bland dem som lyssnat är lyssnartiden 3 timmar och 12 minuter per dygn.

Klicka på PDF:en ovan för att hämta rapporten.

© 2015 TNS Sifo AB. All rights reserved.