TNS Sifo

Ladda ner rapport

Ange dina uppgifter för att få tillgång till rapporten.


Så arbetar vi

Det är alltid er specifika situation och era önskemål och behov som ligger till grund när vi tar fram en undersökning. Som bas för ert projekt har vi dock våra beprövade verktyg och modeller med frågor som vi vet fungerar.

Deras främsta styrka är att de redan är verifierade på en global marknad. Det ger dig dessutom möjlighet att jämföra resultaten med andra branscher och andra marknader.

Vi tar fram de resultat du behöver

Vi samlar in data på det sätt som är mest lämpligt och effektivt för just dina behov. Metodvalet styrs av uppdraget och kan även omfatta kombinationer av olika metoder. Vi arbetar ofta med webbaserad datainsamling, men också med postala undersökningar och telefonundersökningar. Vi har en nordisk webbpanel med drygt 180 000 respondenter. De rekommendationer du får av oss tar vi fram utifrån en strukturerad insamling av fakta och en genomarbetad analys, där vi har ett helhetsperspektiv på din marknad och på omvärlden.

Vi levererar i ett användbart format

Vi levererar resultatet i ett format som passar dig. Vi har användarvänliga och kostnadseffektiva webbsystem för att administrera och leverera undersökningsresultat och för att följa upp det efterföljande förbättringsarbetet.


© 2015 TNS Sifo AB. All rights reserved.