TNS Sifo

Ladda ner rapport

Ange dina uppgifter för att få tillgång till rapporten.


Postala enkätundersökningar

Vid postala enkätundersökningar skickar vi frågeformuläret per post till deltagarna.

Passar bra för frågor om faktiska förhållanden

Vid postala enkätundersökningar skickar vi frågeformuläret per post till deltagarna, med ett följebrev och ett svarskuvert med returportot betalt. En postal enkät har många fördelar: Den är billig, det är enkelt att nå mottagarna, och du kan skicka med saker som du vill visa upp.

Postala enkäter passar bra för frågor om faktiska förhållanden. Frågorna måste vara tydliga och lätta att förstå eftersom deltagaren inte kan be om någon förklaring.

För mer information

Ulf Karlsson
070 184 20 57

 


© 2015 TNS Sifo AB. All rights reserved.