TNS Sifo

Ladda ner rapport

Ange dina uppgifter för att få tillgång till rapporten.


Webbaserad datainsamling

I webbaserad datainsamling sker deltagandet i undersökningen via webben och har flera fördelar: Du når många personer snabbt, och metoden är geografiskt oberoende eftersom deltagaren kan fylla i undersökningen antingen hemma, på arbetet eller till och med utomlands. Svaren når oss ögonblickligen. Därför kan vi snabbt följa upp svarsfrekvensen och analysera resultaten.

Deltar i undersökningen via webben

I webbaserad datainsamling sker deltagandet i undersökningen via webben.

Man har också möjligheten att göra undersökningen interaktiv och visa bilder på t ex produkter, annonser etc. Bedömningsfrågor, t ex hur man värderar olika produkter på olika parametrar, lämpar sig mycket bra för webbintervjuer.

En av nackdelarna med webbaserad datainsamling är att det är svårare att veta att rätt person har svarat och vid vilken situation han/hon befann sig då de svarade på enkäten. Frågorna måste vara tydliga och lätta att förstå eftersom deltagaren inte kan be om någon förklaring. Öppna och utredande frågor lämpar sig mindre bra.

Kortare fältperiod med höga svarsfrekvenser

Oftast får mottagaren en inbjudan med e-post med en webbadress till ett frågeformulär samt ett användarnamn och ett lösenord. Eftersom informationen sprids via e-post når den användarna snabbt. Därför är fältperioden ofta kortare än postala enkäters. Dessutom kan påminnelser, på ett enkelt sätt, skickas till dem som ännu inte svarat på undersökningen. Webbaserad datainsamling erhåller vanligtvis mycket höga svarsfrekvenser. Saknar respondenten en personlig e-postadress kan inloggningsuppgifter distribueras på annat sätt och personen kan ändå delta i undersökningen via webben.

Varje år genomför TNS Sifo ca 200 000 intervjuer med medarbetare i hela världen genom vår medarbetarundersökning, VOICE, och nästa lika många intervjuer i andra Internetundersökningar.

Vill du genomföra en medarbetarundersökning på ditt företag, mäta kundnöjdheten hos dina kunder eller genomföra en undersökning bland allmänheten i vår stora on-linepanel, så kan vi skräddarsy ett upplägg som passar just dina behov.

För mer information

Henrik Rosen
031-727 39 05


© 2015 TNS Sifo AB. All rights reserved.