TNS Sifo

Ladda ner rapport

Ange dina uppgifter för att få tillgång till rapporten.


Vår expertis

TNS Sifo kan ge dig alla typer av insikter och underlag om marknaden eller samhället för att du skall kunna fatta rätt beslut.

Varumärken och kommunikation

 

Semiotik

 

Innovation och produktutveckling

 

Mystery Customer Research

 

Handel och shopperinsikt

 

Kundundersökningar och Customer Experience Management (CEM), NKI och NPS

 

Kvalitativ metodik

 

Opinionsundersökningar

 

Desk Research

 

Medarbetarundersökning

 

Medieundersökningar

 

Directions

 

PR Research och medieanalys

 

Datainsamling

 

Employer Branding

 

Våra analysverktyg

© 2015 TNS Sifo AB. All rights reserved.