TNS Sifo

Ladda ner rapport

Ange dina uppgifter för att få tillgång till rapporten.


Directions™ för stabila och lönsamma kundflöden

Intervjuundersökningar görs på urval som man kan tolka till en målgrupp som man kartlagt i undersökningen. Exempelvis: hur lojala är kunderna, kan de tänka sig att byta leverantör, vem är kunden, relationer till konkurrenter, vilka värderingar driver kunden, vilka media är effektiva/stämmer med kundens profil, hur lönsamma är kunderna, vilka partners kan hjälpa oss i marknadsföringen, var hittar vi nya lönsamma kunder.

Förstå den individuella kunden

Mycket av detta vill man ha i sin egen kunddatabas - speciellt gäller det så kallade Considered Products - produkter som kräver eftertanke vid köp och som ofta innebär löpande och kritiska händelser. Exempelvis bilar, mobiltelefoni, bredband, försäkringar och aktiefonder. Det gemensamma för denna typ av företag är att de har en kunddatabas med mycket information om kundens beteende över tiden.

Vi fusionerar information

Ekonomisystem, kunddatabas, kampanjsystem med:

  • TNS Sifos databaser, ORVESTO®
  • SCB data (offentlig statistik)

Tar fram:

  • Samband
  • Mönster
  • Elasticiteter

Levererar styrning för:

  • Conquest - ta över konkurrenternas kunder i mogna marknader
  • Churn - förhindra avhopp
  • Cross/upselling - ta en större andel av kundens plånbok
  • Retention - skapa nöjdhet och lojalitet i kundbasen

Alltid med fokus på:

ROMI - Return on Marketing Investment

För mer information

Morgan Sandström
0701-84 21 95


© 2015 TNS Sifo AB. All rights reserved.