TNS Sifo

Ladda ner rapport

Ange dina uppgifter för att få tillgång till rapporten.


Utveckla vinnande produkter

Det blir allt viktigare att behålla sin konkurrenskraft genom att ta fram unika tjänster och produkter, en riktig utmaning för många företag idag. TNS Sifo ger dig stöd i alla faser av det innovativa arbetet - från att generera idéer, hitta optimalt pris och paketering till att bedöma potentialen inför en lansering.

Innovation skapas utifrån konsumentinsikter

Framgångsrik innovation är alltid grundad på starka konsumentinsikter och vi bygger vår ingång till innovation på att involvera konsumenter på olika sätt. Vår kombination av kvalitativa och kvantitativa metoder ger er insikter som är svåröverträffade. Vårt innovationserbjudande är uppbyggt så att ni själva aktivt deltar i processen, dels för att utnyttja den kunskap som redan finns hos er, men också för att ni ska kunna styra processen i den riktning ni önskar.

Hitta de bästa idéerna

Rätt idéer ska nå marknaden! Vi identifierar dina bästa idéer och plockar bort orealistiska idéer på ett tidigt plan. Vi hjälper dig även att upptäcka dolda diamanter, dvs. banbrytande idéer som på sikt bli stora framgångar. Dessa är svåra att upptäcka med traditionella marknadsundersökningar.

En kombination av kreativitet och struktur

Tidigt i processen står förlösande kreativitet i fokus för att hitta det nya och det unika. Därefter struktureras idéflödet så att det går att mäta möjlighet och potential på marknaden för framtagna koncept. Upplevda kundvärden måste lyftas fram och paketeras tillsammans med pris på bästa sätt. Att man inte tar betalt fullt ut för det värde kunden upplever är en outnyttjad lönsamhetspotential för många företag idag.

Innovation som ger avkastning på din investering

Att skapa, utveckla och lansera nya produkter och tjänster är några av marknadsförarens största utmaningar. Produkten i sig, paketeringen, prissättningen och marknadskommunikationen - allt måste stämma!

Hos oss får du hjälp att hantera risken vid innovation och produktutveckling för att i slutändan få en god avkastning på din investering. Vi vill hjälpa dig att skapa framgång.


© 2015 TNS Sifo AB. All rights reserved.