TNS Sifo

Ladda ner rapport

Ange dina uppgifter för att få tillgång till rapporten.


Vi vet mer än du anar. Blir du nyfiken?

TNS Sifo vet mer än de flesta om vilka attityder och drivkrafter som styr människors beslut och beteenden. Och många företag har varit nyfikna på varför det är på ett visst vis. Med kvalitativa undersökningar kan ibland våra uppdragsgivares egna hypoteser stärkas och ibland blir svaren en fullständig överraskning!

Erfarna, nyfikna konsulter är med hela vägen

Våra konsulter har minst 10 års erfarenhet av kvalitativa undersökningar. Och vi är alltid med i projektens alla delar, från offerering till avrapportering. Du möter hela tiden samma personer, som nyfiket följer hela processen.

En värld, ett företag

TNS finns i alla jordens hörn. För dig som uppdragsgivare innebär det att det är samma metoder, modeller och terminologi över hela världen. Inte det lapptäcke av olika undersökningsföretag och lösningar som många nätverk i verkligheten innebär

Vad betyder det? Vad är viktigt?

Mycket av det vi gör är konceptutvärderingar av produkter och tjänster. Många tror att kvalitativa undersökningar endast innebär öppna svar. Men en bra kvalitativ rapport ska kunna reda ut vad i konceptet konsumenten egentligen värderat och hur värderingen bör förstås.

SuperGroups

I vår metod SuperGroup har vi en särskild kreativ konsumentpanel och en metodik som du kan använda för att effektivt ta fram nya produkter och tjänster. Den genererar koncept som minskar risken för att de är snarlika konkurrenternas koncept.

Semiotik med marknadsglasögon

Med den semiotiska analysen kan vi avslöja de signaler som döljer sig i färger, bilder, symboler och text. Semiotik och semiotiker har oftast någon form av akademisk bakgrund, men saknar en direkt koppling till marknadsavdelningen. Det som är speciellt med oss är att vår semiotiker också är en del av vår informations- och marknadsavdelning. Vi har därmed unika förutsättningar för att omvandla ett undersökningsresultat till implikationer för din marknadskommunikation.

Nedan följer ytterligare exempel på vad vi gör

  • Reklam/kommunikationstest
  • Kategorikartläggningar
  • Fördjupad analys av öppna svar i medarbetarundersökningar
  • Webbplatsundersökningar
  • Varumärkesundersökningar
  • Förpackningstester
  • Observation i butik, på arbetsplatser eller i konsumenters användningsmiljö
  • Undersökningar med särskilda målgrupper som t e x patienter, personal, beslutsfattare, experter, hantverkare, förtroendevalda, tjänstemän etc

Våra kvalitativa arbetsmetoder:

Klicka på länkarna nedan för att läsa mer om våra arbetsmetoder inom kvalitativ metodik:

För mer information

Ulla Holmberg

08-507 421 72


Pierre Wanger

08-507 423 78


 

Arbetsmetoder

Klicka på länkarna nedan för att läsa mer om våra arbetsmetoder inom kvalitativ metodik:

Våra lösningar

insightservices Vi använder ofta följande modell inom detta område:

SuperGroup - magisk kreativitet - och idéer!


© 2015 TNS Sifo AB. All rights reserved.