TNS Sifo

Ladda ner rapport

Ange dina uppgifter för att få tillgång till rapporten.


Kundanpassade medieundersökningar

TNS Sifos specialstudier och kundanpassade medieundersökningar ger stöd i ert arbete med marknadsföring, annonsörer eller utveckling av det redaktionella materialet.

Under denna rubrik genomförs, oftast med ett mediaföretag som beställare, undersökningar som vanligtvis inte är kollektiva som ORVESTO® och Reklammätningarna.

Datafångsten kan ske på flera olika sätt. Det kan vara rena skrivbords-undersökningar, där vi utgår från befintliga data som kombineras för att belysa problemområdet. Det kan också, vilket är det vanligaste, handla om frågeundersökningar. Datafångstmetoderna anpassas till uppdragets karaktär och varierar mellan postala enkäter, telefonintervjuer och den alltmer växande andel webbenkäter där ofta undersökningen förs via TNS Sifos omfattande webbpaneler.

Abonnentanalyser

Ett vanligt uppdrag är abonnentanalyser där vi skickar ett postalt fråge-formulär till ett urval av det undersökta mediets prenumeranter/mottagare för att få information om deras läsvanor av och attityder till mediet.

Obs/läsundersökningar

Här mäter vi observation/läsning av annonser och redaktionellt material.

Innehållsanalyser

Skrivbordsundersökningar som beskriver innehållet i företrädesvis tryckta medier. Dessa används ofta för att jämföra konkurrerande medier. Vi har mätt över 50 tidningar och tidskrifter.

Läs- och värderingsanalys

Här mäts, till skillnad från abonnentanalyser, faktisk läsning och inte redovisade läsvanor. Den är kopplad till innehållsanalysen och ger svar på vem som läser vad och redovisas ned på läsning av (alla) artikel/annons. Läs- och värderingsanalys används för redaktionellt utvecklingsarbete men kan också ge nya argument för mediet som reklambärare.

Andra Ad Hoc-undersökningar kan handla om en målgrupps, t.ex. en läsekrets, inställning till olika företeelser eller preferenser till olika varor eller tjänster.

Vi genomför också branschstudier och andra kollektiva Ad Hoc-undersökningar.

För frågor eller referenser kontakta:

Mats Lindén
08-507 421 94

Helena Bodén
08-507 422 96

Laura Macchi
08-507 420 16

 

 


© 2015 TNS Sifo AB. All rights reserved.