TNS Sifo

Ladda ner rapport

Ange dina uppgifter för att få tillgång till rapporten.


Räckviddsmätningar

Idag mäter vi räckvidder för tryckta medier, TV, radio, Internet, direktreklam och bioreklam i en och samma undersökning. Det ger dig unika möjligheter att förstå konsumentens totala mediekonsumtion.

ORVESTO® undersökningarna

Resultaten av våra publicerade undersökningar finner du under Rapporter och Undersökningar / Räckviddsrapporter.

Räckvidder för medier i olika målgrupper mäter vi i undersökningen ORVESTO® Konsument.

Arbetslivets medievanor mäter vi i ORVESTO® Näringsliv.

Barns och ungdomars (7-15 år) mediekonsumtion och konsumtionsmönster mäter vi i ORVESTO® Junior.

ORVESTO® Internet är vår sajt- och målgruppsmätning, som består av en trafikmätning och en panelundersökning.

För mer information

Helena Bodén
08-507 422 96

Mats Lindén
08-507 421 94

Niklas Ekman
08-507 421 96

Peter Callius
08-507 421 91

Johanna Ollevik
08-507 420 75

 

 

SESAME

När du köper TNS SIFOs medieundersökningar (ORVESTO® Konsument, ORVESTO® Näringsliv etc.) levereras resultaten som databaser i SESAME - ett windowsbaserat program för korstabuleringar och medieanalyser.

Läs mer om SESAME


© 2015 TNS Sifo AB. All rights reserved.