TNS Sifo

Ladda ner rapport

Ange dina uppgifter för att få tillgång till rapporten.


ORVESTO® Junior

I ORVESTO® Junior beskrivs barns och ungdomars (7-15 år) mediekonsumtion och konsumtionsmönster.

I ORVESTO® Junior är en undersökning av medie- och konsumtionsvanor och intressen bland barn som genomförs ungefär vartannat år. Intervjuerna görs med ett postalt formulär. 

I mätningen ingår frågor om läsandet av serietidningar, datatidningar och ungdomstidningar, tittandet på TV, ätvanor, intressen, tillgång till kapitalvaror etc.

Hårda fakta

Undersökningspopulation
Populationen är samtliga 7-15-åringar i Sverige (totalt ca 900 000 personer).

Urval och bastal
Formulär skickades till barnens målsmän med uppmaning om att formuläret i möjligaste mån skulle fyllas i av eller tillsammans med barnet. Totalt svarar ca 2 000 barn och ungdomar varje år, vilket motsvarar ca 900 000 personer.


Frågeområden
Några exempel på frågeområden i formuläret:

  • I vilken utsträckning läser barnet serietidningar, ungdomstidningar, datatidningar, sporttidningar etc.?
  • Hur ofta tittar barnet på TV? Intresset för olika typer av TV-program
  • Vad har barnet för övriga intressen?
  • Tillgång till kapitalvaror
  • Ätvanor - hur ofta äter och dricker barnet olika matvaror?
  • Hur ofta påverkar barnet inköpsbeslut i familjen?
  • Vad är barnet intresserad av?
  • Sportaktiviteter
  • Butiksbesök
  • Veckopeng

Hur kan jag ta del av informationen?

För att utnyttja informationen ur ORVESTO® Junior krävs avtal med TNS Sifos Mediaavdelning. En vanlig form för att få tillgång till hela databaser är att abonnera på analysprogrammet SESAME®.

 


© 2015 TNS Sifo AB. All rights reserved.