TNS Sifo

Ladda ner rapport

Ange dina uppgifter för att få tillgång till rapporten.


ORVESTO® Konsument

I ORVESTO® Konsument beskrivs svenskens mediekonsumtion, sociodemografi och konsumtionsmönster i åldern 16-80 år.

En postal medie- och målgruppsundersökning

ORVESTO® Konsument är TNS Sifos stora postala medie- och målgruppsundersökning. Här mäts räckvidderna för ett stort antal medier, tidningar såväl som etermedier, bio, utomhusreklam etc. Utöver medieinformationen innehåller databaserna tusentals variabler av målgruppskaraktär. Här finns både generell information om individer, som demografi, intressen och vanor, och "kommersiellt" intressanta parametrar såsom penningutlägg samt frågor om bank och försäkring, internetanvändning och butiksbesök.

ORVESTO® Konsument används av de flesta medieföretag och mediebyråer för marknadsföring, försäljning, medieval och målgruppsanalys.

Hårda fakta

ORVESTO® Konsument används av de flesta medieföretag och mediebyråer för marknadsföring, försäljning, medieval och målgruppsanalys.

Undersökningspopulation
Populationen för ORVESTO® Konsument är hela befolkningen i Sverige i åldrarna 16-80 år.

Antal intervjuer
ORVESTO® Konsument genomförs i tre omgångar varje år, under vintern, sommaren och hösten. I varje omgång genomförs 16 000-17 000 intervjuer. Totalt alltså 45 000-50 000 årligen.

Medier som mäts i ORVESTO® Konsument
Medierna som mäts är hundratals titlar inom dagspress, populärpress, specialpress, fackpress och affärspress. Dessutom TV-tittandet och radiolyssnandet på kanalnivå, biobesöken och besöken på vissa webbplatser.

Frågeområden
Några exempel på frågeområden i formuläret:

  • intressen
  • penningutlägg
  • butiksbesök
  • internetvanor
  • inköpsvanor och val av varumärke
  • attityder och värderingar
  • datorutrustning - tillgång och användning
  • mobiltelefoni
  • resor
  • bilar

Hur kan jag ta del av informationen?

För att utnyttja informationen ur ORVESTO® Konsument krävs avtal med TNS Sifos Mediaavdelning. En vanlig form för att få tillgång till hela databaser är att abonnera på analysprogrammet SESAME®.

Hur använder jag data ur ORVESTO® Konsument?

Genom att på olika sätt kombinera undersökningsvariablerna i modulerna i SESAME® kan du konstruera en oändlig mängd alternativa målgrupper. Dessa målgrupper kan du sedan analysera utifrån mediebeteende, demografisk sammansättning, värderingar etc.

För mer information

Peter Callius
08-507 421 91

Räckviddsrapporter - Resultat

Här kan du läsa våra räckviddsrapporter - ORVESTO® Konsument


© 2015 TNS Sifo AB. All rights reserved.