TNS Sifo

Ladda ner rapport

Ange dina uppgifter för att få tillgång till rapporten.


ORVESTO® Näringsliv

I ORVESTO® Näringsliv beskrivs den yrkesarbetande svenskens mediekonsumtion, sociodemografi och konsumtionsmönster i åldern 21-65 år.

En postal medie- och målgruppsundersökning av det "arbetande" Sverige

ORVESTO® Näringsliv är en återkommande postal medie- och målgruppsundersökning av det "arbetande" Sverige. Många medieföretag använder informationen ur mätningen för sin marknadsföring och försäljning. För mediebyråerna är ORVESTO® Näringsliv den dominerande informationskällan om målgrupper inom affärslivet.

Hårda fakta

Undersökningspopulation
Undersökningen omfattar alla yrkesarbetande som är 21-65 år och har en inkomst över 100 tkr. Urvalet görs slumpmässigt ur befolkningsregistret SPAR. ORVESTO® Näringsliv genomförs en gång per år.

Antal intervjuer
Cirka 13 000-14 000 personer deltar i undersökningen.

Medier som mäts i ORVESTO® Näringsliv
Medierna som mäts är hundratals titlar inom dagspress, affärspress, yrkes- och branschpress. Dessutom mäts TV-tittandet och radiolyssnandet på kanalnivå samt besöken på vissa webbplatser.

Frågeområden
Några exempel på frågeområden:

  • branschtillhörighet
  • arbetsområde
  • befattning
  • beslutsinflytande vid inköp eller val av leverantör
  • utbildning
  • inkomst
  • resvanor
  • IT och telekom
  • privata intressen

Hur kan jag ta del av informationen?

För att utnyttja informationen ur ORVESTO® Näringsliv krävs avtal med TNS Sifos Mediaavdelning. En vanlig form för att få tillgång till hela databaser är att abonnera på analysprogrammet SESAME®.

Hur använder jag data ur ORVESTO® Näringsliv?

Genom att på olika sätt kombinera undersökningsvariablerna i modulerna i SESAME® kan du konstruera en oändlig mängd alternativa målgrupper. Dessa målgrupper kan du sedan analysera utifrån mediebeteende, beslutsinflytande, resvanor, IT-mognad etc.

För mer information

Peter Callius
08-507 421 91

Rapporter och resultat

Här hittar du räckviddsrapporter för ORVESTO® Näringsliv.


© 2015 TNS Sifo AB. All rights reserved.