TNS Sifo

Ladda ner rapport

Ange dina uppgifter för att få tillgång till rapporten.


PPM - Ett nytt sätt att mäta radio

Radio minut för minut, dag för dag. TNS Sifo levererar från och med 1 januari 2013 en ny typ av radioundersökning. På uppdrag av Sveriges Radio, MTG Radio och SBS Radio kommer radio att mätas tekniskt med hjälp av en liten mobil mätare som fångar upp radioljud.

Denna så kallade Portable People Meter (PPM) bärs av drygt 1 300 svenskar i en noggrant rekryterad panel. Syftet med undersökningen är att förse radiomarknaden med en högkvalitativ lyssnarundersökning som dag efter dag och minut för minut kartlägger nationellt radiolyssnande.

PPM - Så funkar det

Allt som är ljud kan mätas. PPM:en söker kontinuerligt efter en ohörbar digital kod som radiokanalerna med hjälp av en form av audioakustisk maskering lägger in "bakom" ljudet (mellan 1-3 kHz) i radiosändningarna. De flesta FM- och webbkanalerna och även flertalet DAB-kanaler är redan idag kodade i Sverige, men tekniken används i andra länder även för TV.

PPM registrerar all radiolyssning: vid frukostbordet, i bilen, i kön till lunchrestaurangen eller på arbetet. De panelister som i buss och tunnelbana, på cykel, gym eller i joggingspåret använder hörlurar och exempelvis smartphones för att lyssna på radio (via FM, webb, app) kopplar in sin PPM mellan hörlurarna och ljudkällan.

Ett radioaktivt minisverige

Panelen speglar Sveriges befolkning i åldrarna 12-79 år. I dagsläget består panelen av drygt 1300 personer varav minst 1000 rapporterar in data varje dag. Att panelens medlemmar rapporterar korrekt radiodata säkerställs kontinuerligt då PPM:en laddar upp lyssnardata till TNS Sifo över mobilnätet. Varje PPM är utrustad med en rörelsedetektor och vi ställer krav på att mätaren måste vara i rörelse minst 8 timmar per dag för att data ska räknas som giltigt. Vi belönar även panelister utefter hur väl de bär sin mätare.

Framtidens radio

PPM kommer från 1 januari 2013 att utgöra offentliga lyssnarsiffror för nationella radiokanaler i Sverige, medan CATI kvarstår för mätning av lokalradio. Från och med då kommer vi kontinuerligt rapportera hur många personer som lyssnade på en viss nationell radiokanal, en specifik dag under en viss minut. Detta öppnar nya möjligheter att analysera hur olika radioprogram tas emot och fungerar hos publiken, och det öppnar även för nya modeller för prissättning och kampanjplanering på en radiomarknad där varje minut har en faktisk varierande publik.

PPM2

Vill du veta mer om hur du kan få tillgång till PPM-data?

Kontakta Claes Boström, Radiochef på TNS Sifo
claes.bostrom@tns-sifo.se
tel. 08-507 423 71

För mer information

Claes Boström
Radiochef på TNS Sifo
08-507 423 71

Ulf Haraldsson
Radioundersökningar
08-507 423 82


© 2015 TNS Sifo AB. All rights reserved.